I. „Flix“ bendrovėms: Bendrosios vežimo sąlygos

Būsena: 2024-05-27

1. Šių sąlygų taikymas

Vežimo sąlygos taikomos vežant keleivius „FlixBus“ tolimojo susisiekimo autobusais tinkle. Transporto priemonės naudojamos vežti keleivius

1.1 Vežimo sąlygos taikomos keleivių vežimui „Flix SE“ tinkle (toliau – „Flix“) pagal ES reglamentą Nr. 181/2011. Transporto priemonės naudojamos vežti keleivius. Jei paslaugą teikia bendradarbiaujantys partneriai (toliau taip pat – Partneriai), taikomos tik jų bendrosios verslo sąlygos bei specialios vežimo sąlygos. Tokias sąlygas galima rasti Partnerių svetainėse. Atkreipkite dėmesį, kad sąlygos gali būti paskelbtos tik anglų kalba. Partneriai neprisiima jokių transportavimo įsipareigojimų naudojant „FlixBus“ prekės ženklą, išskyrus jungtyse 96 Viena–Gracas ir X96 Vienos oro uostas–Gracas, kurias aptarnauja „Dr. Richard Linien & co KG“.

2. Teisė gauti vežimo paslaugas

2.1 Teisė naudotis vežimo paslaugomis atsiranda sudarius sutartį dėl vežimo paslaugų.

2.2  Patvirtinus užsakymą (žr. 3.1 punktą) keleivis įgyja teisę į kelionę tarp biliete nurodytos išvykimo vietos iki paskirties vietos. Dėl teisinio reguliavimo keleivių vėliau įlaipinti ar anksčiau išlaipinti keleivius draudžiama.

2.3 Jei kelionė užsakoma jau transporto priemonėje, pareiga suteikti vežimo paslaugą galioja tik tuo atveju, jei yra pakankamai sėdimų vietų visai kelionės trukmei.

2.4 Prašymai sustoti vykdomi, jei kelionė buvo užsakyta nuo prašomos stotelės arba iki jos per atitinkamą išankstinio užsakymo terminą. Sustojimai pagal atskirą prašymą yra nurodomi atitinkamuose tvarkaraščiuose. Atitinkamus išankstinių užsakymų terminus galima rasti atitinkamame tvarkaraštyje.

3. Bilietai, vežimo mokesčiai

3.1 Už suteiktą vežimo paslaugą mokamas nustatytas vežimo mokestis. Tuo tikslu bilietus išduoda „Flix“. Bilietu laikomas užsakymo patvirtinimas, atspausdintas arba pateiktas elektronine forma (PDF failas), ir galiojanti tapatybės kortelė su nuotrauka. Jeigu kelionė užsakoma jau transporto priemonėje, ranka rašytas ar atspausdintas kvitas bus laikomas pirkimo įrodymu ir užsakymo patvirtinimu. Bilietas išduodamas kiekvienam asmeniui ir kiekvienai kelionei. Jungiamosios vežimo paslaugos su pervežimais yra laikomi viena kelione. Užsakymo metu būtina nurodyti keleivio vardą ir pavardę ir, jei taikoma, gimimo datą. Keleivio vardas ir pavardė suderinami su rezervacijų sąrašu, kuris rodomas vairuotojo ar autobusų stoties darbuotojų mobiliajame telefone, atsižvelgiant į esamą užsakymo situaciją, kad būtų galima nustatyti, ar galioja keleivių teisė gauti vežimo sąlygas. Patogiausia tai daryti skenuojant bilietus.

3.2 Keleivis privalo atlikti rezervaciją prieš išvykdamas. Į transporto priemonės saloną keleivis įleidžiamas tik turint galiojantį užsakymo patvirtinimą.

3.2.1 Keliones galima užsisakyti internetu t.y. interneto portaluose, naudojant „Flix“ mobiliųjų telefonų programėlę, partnerių agentūrose, transporto priemonėse (įprastomis kainomis) ir kai kuriose autobusų stotyse, kuriose dirba darbuotojai. Užsisakyti transporto priemonėse galima tik tuo atveju, jei visoms kelionėms transporto priemonėse vis dar yra pakankamai vietų. Todėl rekomenduojama bilietus pirkti iš anksto (internetu, programėle ar agentūroje).

3.2.2 Užsakymo patvirtinimas (užsakymo duomenys) yra išsaugojamas, jį galima gauti per interneto portalą ir prireikus keleiviui galima nusiųsti el.paštu.

3.2.3 Kiekvienas, galiojantį bilietą turintis keleivis, turi teisę į vietą. Tokiais atvejais renkantis vietas, keleiviams su vaikais ir žmonėms su judėjimo negalia teikiama pirmenybė.

3.3 Bilietų pirkimas internetu

3.3.1 Produktų pateikimas internetinėje parduotuvėje, prieinamoje per internetą ir išmaniųjų telefonų programą, nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas; tai greičiau tik neįpareigojantis internetinis katalogas, skatinantis potencialius keleivius pateikti kainos pasiūlymus. Spustelėjus mygtuką „Užsakyti“ / „Mokėti“, pateikiamas įpareigojantis prekių krepšelio užsakymas. Bilietas išduodamas kiekvienam asmeniui ir kiekvienai kelionei. Jungtys su pervežimais (sujungimai) laikomi viena kelione. Užsakymo gavimas patvirtinamas nedelsiant automatiniu pranešimu el. paštu. Vežimo sutartis laikoma sudaryta tik „Flix“ patvirtinus užsakymą išduodant priėmimo patvirtinimą. Šis priėmimo patvirtinamas gali būti išduotas kartu su automatiniu el.pašto patvirtinimu arba atskirai vėliau.

3.3.2 Dabartinė technologija reiškia, kad duomenų perdavimas internetu negali būti užtikrintas be klaidų ir (arba) yra nuolat prieinamas. Neįmanoma visiškai nepriekaištingai kurti ir valdyti kompiuterių programų (programinės įrangos) ir duomenų tvarkymo sistemų (aparatinės įrangos) ir garantuoti, kad nebus jokių nenumatytų veiksnių, kurie gali atsirasti dirbant internetu. Todėl „Flix“ negarantuoja nuolatinio ir nenutrūkstamo savo tinklalapio ir techninių sistemų pasiekiamumo. Visų pirma, dėl techninių interneto savybių negalima garantuoti, kad keliones internetu bus galima rezervuoti bet kuriuo metu. Klientas neturi teisės pirkti pigesnės kelionės ar naudotis nuolaidomis, jei dėl techninių problemų sistema vėl yra prieinama tik vėliau (pvz., išankstinio pardavimo laikotarpis).

3.3.3 Reikėtų pažymėti, kad įstatyminės nuostatos dėl atšaukimo teisių nuotolinės prekybos sutarčių atveju netaikomos vežimo sutartims, sudarytoms internetu nuotolinės prekybos būdu, o tokiu atveju sudaręs sutartį operatorius įsipareigoja suteikti paslaugą nustatytu laiku arba per nustatytą laikotarpį. Tai prieštarauja internetinių užsakymų paštu principams. Tačiau pirmiau nurodytosios nuostatos nedaro įtakos mūsų sąlygoms dėl kelionių atšaukimo.

3.4 Pardavimo biurai su darbuotojais:

„FlixCompanies“ prekybos agentūros, bilietų pardavimo punktai ir klientų aptarnavimo skyrius gali taikyt aptarnavimo mokestį už užsakymo patvirtinimą ar atšaukimą. Agentūros mokestis priklauso nuo agentūros vietos.

3.5 Vežimo mokesčiai

3.5.1 Keleiviai neturi teisės rezervuoti visų kainų intervalų ar kainų kvotų, susijusių su kokia nors konkrečia rezervavimo forma. Užsakinėjant kelionę internetu galima pasinaudoti tik kai kuriomis nuolaidomis ar akcijų kainomis. 

3.5.2 Tarifas taikomas tik asmenų gabenimui, kitos paslaugos, tokios kaip vietų rezervavimas ir dviračių gabenimas, papildomo ar specialiojo bagažo vežimas bus apmokestinamos atskirai.

3.5.3 Sumažintos kainos bilietams taikomos specialios užsakymo sąlygos. Šiuo atžvilgiu paskelbtos kelionių kainų sąlygos laikomos galutinėmis.

4. Negaliojantys bilietai

Siekiant patikrinti bilieto galiojimą, atsitiktinių bilietų patikrinimo metu keleivis privalo parodyti ir bilietą, ir galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, kai to paprašo „FlixCompanies“ darbuotojai.

5. Padidinti vežimo mokesčiai

5.1 Jei nustatoma, kad keleiviai važiuoja transporto priemonėje ir iš anksto arba įlipdami į transporto priemonę neužsisakė vietos atitinkamoje kelionėje, jie privalo sumokėti padidintą mokestį.

5.2 Keleiviai, kuriems atlikus patikrinimą paaiškėja, kad jie neturi galiojančios rezervacijos, privalo pateikti teisingus asmens duomenis ir paprašius pateikti savo tapatybės įrodymą.

5.3 Padidinti vežimo mokesčiai turi būti dvigubai didesni nei įprasta kaina už keleivių nuvažiuotą atstumą, bet ne mažiau kaip 60 EUR, plius bilieto už likusį atstumą iki kelionės tikslo kaina. Jei keleiviai negali patvirtinti nuvažiuoto atstumo, padidinti vežimo mokesčiai apskaičiuojami nuo maršruto pradžios taško.

5.4 Padidinti vežimo mokesčiai turi būti sumokėti nedelsiant arba, kitais atvejais, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo mokėjimo prašymo gavimo teksto forma. Pasibaigus šiam terminui, už kiekvieną rašytinį mokėjimo prašymą bus imamas 5 EUR tvarkymo mokestis, jei keleivis negali įrodyti, kad tvarkymo išlaidų nebuvo patirta, arba jos buvo mažesnės. „FlixCompanies“ pasilieka teisę imtis papildomų priemonių, susijusių su tolesniu civiliniu ir (arba) baudžiamuoju procesu.

6.Tvarkaraščiai

6.1 Patvirtintas ir paskelbtas kelionių laikas, data, maršrutai ir tarifai gali būti keičiami dėl pateisinamos priežasties, ypač įgyvendinant licencijas išduodančios institucijos sprendimus.

6.2 Jei tvarkaraštyje paskelbti maršrutai yra pažymėti nuoroda „turi būti oficialiai patvirtinta“, atitinkamų maršrutų (susisiekimas, stotelė, kelionės diena, bilieto kaina ir kt.) licencijavimo procedūra, reikalinga atitinkamiems susisiekimo maršrutams įtraukti į paskelbtą tvarkaraštį, dar nebuvo baigta.

6.3 Tvarkaraščio pakeitimai, kurie įsigalioja po sutarties sudarymo ir už kuriuos vežėjas nėra atsakingas (pvz., ilgalaikiai stichinių nelaimių ar vykdomos statybos) nesuteikia teisės keleiviams reikalauti kompensacijos, jei šie pakeitimai nedaug skiriasi nuo iš pradžių sutarto išvykimo ir atvykimo laikas, t.y. skiriasi ne daugiau kaip 2 valandomis. Esminiai tvarkaraščio pakeitimai suteikia keleiviams teisę atsisakyti vežimo sutarties be jokių papildomų mokesčių. Tuo tikslu keleivių prašoma kreiptis į klientų aptarnavimo specialiąją liniją:

 • Skambinant iš Vokietijos ir Šveicarijos (Vokietijos fiksuoto ryšio linija): +49 30 300 137 300
 • Skambinant iš Austrijos (Austrijos fiksuoto ryšio linija): +43 820 910 340
 • Skambinant iš Italijos (Italijos fiksuoto ryšio linija): +39 (02) 947 59 208
 • Skambinant iš Prancūzijos (Prancūzijos fiksuoto ryšio linija) +33 (0)1 76 36 04 12
 • Skambinant iš Didžiosios Britanijos (Britanijos fiksuoto ryšio linija): +44 1491 502156
 • Skambinant iš Kroatijos (Kroatijos fiksuoto ryšio linija): +385 1 300 0803
 • Skambinant iš Danijos (Danijos fiksuoto ryšio linija):  +45 35 15 40 55
 • Skambinant iš Švedijos (Švedijos fiksuoto ryšio linija): +46812411600
 • Skambinant iš Lenkijos (Lenkijos fiksuoto ryšio linija): +48 22 307 93 34*
 • Skambinant iš Rusijos (Rusijos fiksuoto ryšio linija): +7 (495) 283-97-30

arba el.paštu adresu service@flixbus.com. Šiais atvejais keleiviai neturėjo pradėti kelionės. Kitos keleivių teisės lieka nepasikeitusios.

7. Kelionės pradžia

7.1 Keleiviams rekomenduojama atvykti į išvykimo vietą likus 15 minučių iki kelionės pradžios.

7.2 Teisė naudotis vežimo paslaugomis ir užsakytos kelionės gali būti kitaip paskirstomos tuo atveju, jei keleiviai neatvyksta numatytu išvykimo laiku ir į vietą užsakytam maršrutui.

7.3 Jei keleiviams pranešama SMS, el.paštu ar kitu rašytiniu formatu apie kelionės atidėjimą, teisė naudotis vežimo paslauga keleiviui neatvykus į išvykimo vietą netenka galios tik nuo atidėto kelionės laiko, nurodyto SMS ar el.laiške.

7.4 Keleivio vardas ir pavardė suderinami su rezervacijų sąrašu, kuris rodomas vairuotojo ar autobusų stoties darbuotojų mobiliajame telefone, atsižvelgiant į esamą užsakymo situaciją, kad būtų galima nustatyti, ar galioja keleivių teisė gauti vežimo sąlygas. Patogiausia tai daryti skenuojant bilietus. Ypatingais atvejais keleivis, vairuotojui ir aptarnaujančiam personalui paprašius, privalo įrodyti savo tapatybę, pateikdamas atspausdintą ar elektroninį (kaip PDF failą) pateikimo formos užsakymo patvirtinimą ir galiojantį vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelę, pasą ar panašiai, įskaitant, jeigu reikia, galiojančią vizą).

8. Perdavimas

8.1 Paprastai paskelbtos reguliarios paslaugos yra tiesioginės vežimo paslaugos. Kai kuriais atvejais gali prireikti pervežimo.

8.2 Jei planuojamas pervežimas, „FlixCompanies“ garantuoja keleivių tolimesnį vežimą į užsakytą vietą. „FlixCompanies“ siūlo pakaitinį pervežimą, jei išimtiniais atvejais maršrutinis autobusas negali laukti atidėto jungiamojo autobuso. Kai kuriais atvejais tai gali būti automobilių autobusai, kuriuos naudoja kitos įmonės, automobiliai ar geležinkeliai. Pretenzijos dėl tam tikros transporto rūšies nepriimamos. Tuo atveju, jei kelionės tikslas yra didelis atstumas arba nėra pagrįstų alternatyvių susisiekimų, dėl kurių būtina tęsti kelionę kitą dieną, keleiviams siūlomas nemokamas apgyvendinimas vidutinės klasės viešbutyje.

8.3 Aukščiau aprašyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai keleivių rezervacijoje su „Flix“ nurodomos tiesioginės jungtys. Jei keleiviai užsisako atskirus maršrutus ir juos sujungia, kad sudarytų kelionę su persėdimais, jie rizikuoja nespėti laiku persėsti į kitą transporto priemonę. Tokiais atvejais pretenzijų dėl pakaitinio transportavimo ar apgyvendinimo viešbutyje teikti negalima. Tačiau „Flix“ arba „FlixCompanies“ deda visas įmanomas pastangas, kad informuotų keleivius apie alternatyvius maršrutus.

8.4 Negalima garantuoti, kad keleiviui bus pasiūlytos ne „FlixCompanies“ teikiamos transporto paslaugos.

9. Bendrosios keleivių pareigos

9.1 Turi būti laikomasi vairuotojų ir lydinčiojo personalo instrukcijų.

9.2 Vairuotojai ir dispečeriai turi teisę neleisti asmenims keliauti, jei jie yra akivaizdžiai apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų. Tas pats pasakytina ir apie keleivius, kurie dėl kitų priežasčių pažeidžia bendrakeleivių saugą arba pastariesiems sukelia kitokių nepatogumų. Tokiais atvejais pretenzijų dėl pakaitinio transportavimo teikti negalima.

9.3 Rūkyti autobusuose draudžiama. Toks draudimas taikomas ir elektroninėms cigaretėms.

9.4 Keleiviai yra atsakingi už žalą, padarytą autobuse ar autobusui dėl jų kaltės.

9.5 Keleiviai, tyčiniai ar dėl didelio aplaidumo šiukšlina autobuse, privalo sumokėti „FlixCompanies“ bent 100 EUR valymo mokestį, tačiau keleiviai gali įrodyti, kad žala nepadaryta arba kad minėta žala buvo žymiai mažesnė už minėtą fiksuotą dydį.

9.6 Vežėjai gali nutraukti vežimo sutartį iš anksto neįspėję, jei nepaisant (žodinio) perspėjimo, keleivis trukdo kitiems taip, kad vežėjui ir (arba) likusiems keleiviams nebeįmanoma tęsti kelionės. Tai taip pat taikoma, jei keleivis nesilaiko objektyviai pagrįstų nurodymų (pvz., saugos rekomendacijų). Tokiais atvejais vežėjas turi teisę pasilaikyti bilieto kainą. Išimtis yra infekcine liga sergančio keleivio netektis pagal VO-ABB (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibus-Verkehr [potvarkis dėl tramvajų ir autobusų transporto bendrųjų vežimo sąlygų ir numatytų paslaugų su motorinėmis transporto priemonėmis] 3 skyriaus 1 dalį Nr. 2. Tokiu atveju keleivis turi teisę susigrąžinti visą bilieto kainą.

9.7 Visi keleiviai privalo naudoti saugos diržus pagal įstatymų reikalavimus, jei tokie saugos diržai autobuse yra įrengti.

9.8 Pertraukų / stotelių ar policijos patikrinimų metu autobuso keleiviai turi palikti autobusą, jei to reikalauja vairuotojai ir aptarnaujantis personalas. Per tokias pertraukas keleiviai privalo laikytis vairavimo ir aptarnaujančio personalo nurodyto pertraukos laiko. Jei keleivis negrįžta į autobusą pasibaigus nurodytam pertraukos laikui, vairuotojas turi teisę toliau važiuoti ir neatsako už keleivio nebuvimą pasibaigus nurodytam pertraukos laikui.

10. Konkrečios keleivių pareigos tarptautiniuose maršrutuose

10.1 Kiekvienas keleivis, norintis vykti per bet kurią tarptautinę sieną, yra asmeniškai atsakingas už visų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su dokumentais ir asmens tapatybės dokumentais, vizomis, užsienio valiutomis, muitine ir sveikata, laikymąsi. „FlixBus“ neatsako už jokias pasekmes, atsirandančias dėl tokių įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymo, net jei jie bus pakeisti po kelionės užsakymo.

10.2 Kiekvienas keleivis, norintis vykti per bet kurią tarptautinę sieną, yra atsakingas už visų būtinų kelionės dokumentų gavimą ir už kiekvienos šalies, iš kurios, per kurią arba į kurią jis nori būti vežamas, įstatymų laikymąsi.

10.2.1 Europos Sąjungos, Norvegijos ir Islandijos piliečiai kaip kelionės dokumentą gali naudoti savo nacionalines asmens tapatybės korteles; visų kitų pilietybių piliečiai privalo turėti pasus.

Kelionės dokumentais nelaikomi leidimai gyventi (kurie neleidžia kirsti sienos), vairuotojo pažymėjimai, bibliotekos ID kortelės, studentų tapatybės kortelės, sveikatos draudimo kortelės ir panašūs dokumentai.

10.2.2 Rekomenduojama patikrinti atvykimo ir kelionės į paskirties šalį / tranzito šalis reikalavimus susisiekus su atitinkamomis ambasadomis ar konsulatais ir panaršyti po Europa.eu svetainę: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. „FlixBus“ neatsako už jokias pasekmes, jei keleivis negauna reikiamų dokumentų ir asmens tapatybės dokumentų.

10.3 Prieš kiekvieną išvykimą tarptautiniais maršrutais vykstantys keleiviai privalo pateikti vairuotojams ir aptarnaujančiam personalui oficialų sienos kirtimą leidžiantį dokumentą. Vairuotojai ir aptarnaujantis personalas gali patikrinti, ar informacija biliete atitinka tapatybės patvirtinimo dokumente.

10.4 „FlixBus“ pasilieka teisę atsisakyti vežti keleivį, jei jis negali pateikti kokių nors 10.2.1 punkte nurodytų dokumentų.

10.5 Pagal 10 straipsnio 4 dalį „FlixBus“ neprivalo visiškai ar iš dalies kompensuoti bilieto ar sumokėti bet kokios formos kompensacijos.

10.6 Norint pagreitinti muitinės formalumus, registruotasis bagažas turi būti neužrakintas.

10.7 Keleiviai privalo vežti su savimi tik tas prekes, kurioms netaikomi jokie muitai dėl jų pobūdžio ir dydžio.

11. Vaikai ir nepilnamečiai

11.1 Maži 0–3 metų vaikai gali būti vežami tik tinkamose vaiko saugos kėdutėse. Kelionės metu vaiko saugos kėdutės yra pritvirtinamos autobuse esančiais saugos diržais. Vaikų saugos kėdutės turi būti pritvirtintos 2 taškų diržais ir tokias kėdutes pateikia mažus vaikus lydintieji suaugusieji. 

11.2 Jaunesni nei 10 metų vaikai ir nepilnamečiai gali keliauti visomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis reguliariomis linijomis tik lydimi suaugusio asmens. 

11.3 10–14 metų vaikai ir nepilnamečiai gali keliauti vieni, tik jei vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas užsakymo metu raštu patvirtina, kad minimas nepilnametis gali ir turi galimybe vykti į kelionę nelydimas ir be priežiūros. „Flix“, „FlixCompanies“ ir jų filialai aiškiai neprisiima jokios atsakomybės už nepilnamečio priežiūrą. Vaikai, keliaujantys vieni, negali keliauti naktiniais reisais ar kirsti valstybės sienų. Be to, visi vaikai, keliaujantys vieni, neturi teisės keliauti jungiamaisiais maršrutais. 

11.4 15 metų ir vyresni jaunuoliai gali keliauti savarankiškai. Tarptautinių jungiamųjų maršrutų atveju tėvai ar globėjai privalo užtikrinti, kad paaugliai turėtų visus dokumentus ir asmens tapatybės korteles, reikalingus kertant sieną (taip pat žr. 11.2 punktą). 

11.5 Vaikai keliauja už mažesnę kainą. Ši taisyklė taikoma vaikams ir jaunesniems nei 15 metų nepilnamečiams. Jei siūloma akcijos kaina yra mažesnė už sumažintą kainą, vaikai automatiškai sumoka mažesnę kainą.

12. Neįgalūs ir riboto judumo keleiviai

12.1 Galimybė keliauti bus suteikta kiekvienam, nepriklausomai nuo to, ar jis turi negalią, ar yra riboto judumo. Neįgaliesiem ir riboto judumo asmenims „FlixBus“ pagal jai nustatytas atsakomybės ribas teikia pagalbą pagal ES reglamento 181/2011 I a ir b priedus. 

12.1.1 Čekijos Respublikoje neįgalūs ar riboto judumo asmenys gali keliauti už mažesnę kainą, jei jie gali įrodyti, kad turi galiojančią Čekijoje išduotą ZTP arba ZTP / P kortelę. 

12.2 Palyda, mobilumo pagalba ir vedliai šunys 

12.2.1 Jus lydintis asmuo turi teisę keliauti nemokamai, jei galite įrodyti, kad turite būti visuomet lydimas. Tuo tikslu išvykstant pateikiamas atitinkamas dokumentas, kuriame nurodomas nuolatinės stebėsenos poreikis, pavyzdžiui, Vokietijoje, „Schwerbehindertenausweis“ [labai sunkių negalią turinčių asmenų pažymėjimas] arba medicininė pažyma.

12.2.2 Kad būtų galima gabenti neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis, taip pat juos lydinčiuosius asmenis, keleivis prieš rezervuodamas mus privalo informuoti apie savo poreikius. (Plg. 12.5.3. punktą). 

12.2.3 Mobilumo pagalba ir šunys-vedliai, kuriuos turi atsivežti žmonės, vežami be jokio papildomo mokesčio, jei buvo pateikti negalios įrodymai arba atitinkami pažymėjimai (plg. 12.2.1 punktą). Šiems gyvūnams nėra reikalavimo nešioti antsnukį. 

12.2.4 Norėdami užtikrinti, kad būtų galima vežtis lydintįjį asmenį ar šunį-vedlį, keleivis prieš užsakydamas ne vėliau kaip likus 36 valandoms iki išvykimo, privalo informuoti mūsų klientų aptarnavimo tarnybą telefonu apie savo poreikius. 

12.3 Autobusų stotelės / autobusų stotys 

„FlixCompanies“ neturi jokios įtakos stotelių ir autobusų stočių infrastruktūrinei būklei, todėl ir galimybėms neįgaliesiems asmenims patekti į autobusą. Todėl „FlixBus“ šiuo klausimu negali suteikti jokių garantijų. Už tai yra atsakingas atitinkamos stoties operatorius. 

12.4 Atsisakymas suteikti vežimo paslaugą 

12.4.1 Jei transporto priemonės konstrukcija ar infrastruktūra, įskaitant autobusų stotis ir autobusų stoteles, fiziškai neleidžia neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui įlipti, išlipti ar vykti į kelionę saugiu ir praktiškai įmanomu būdu, „FlixCompanies“ pasilieka teisę atsisakyti priimti užsakymą, išduoti ar pateikti bilietą arba leisti tokiam asmeniui įlipti į transporto priemonę. Tokiu atveju suinteresuotas (-i) asmuo (-ys) informuojamas (-i) apie visus kitus priimtinus alternatyvius vežimo būdus, naudojantis „FlixCompanies“ teikiamomis paslaugomis. 

12.4.2 Transporto priemonės konstrukcija reiškia, kad šiuo metu teikti vežimo paslaugas galima tik jeigu neįgalieji ar riboto judumo asmenys gali pradėti keliauti savarankiškai ir be kito asmens pagalbos. Kaip kompensaciją už pirmiau nurodytus apribojimus, keleiviai gali paprašyti, kad juos lydėtų kitas jų pasirinktas asmuo, galintis suteikti neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims reikalingą pagalbą. Tokio pobūdžio lydintieji asmenys vežami nemokamai ir, kiek įmanoma, jiems skiriamos vietos šalia neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų. 

12.4.3 Visiems negalintiems vykti keleiviams bus pranešta nedelsiant ir, jei jie to paprašys, per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, apie atitinkamą atsisakymo vežti priežastį. 

12.4.4 Jei neįgaliojo ar riboto judrumo keleivio kelionė yra registruojama ir jam išduodamas bilietas, o jei vėliau šiam keleiviui atsisakoma tokią vežimo paslaugą suteikti, keleivis ir jį lydintis asmuo turi galimybę pasirinkti: a) kiek įmanoma anksčiau kreiptis su prašymu grąžinti bilieto kainą ir užtikrinti nemokamą kelionę atgal į pradinę išvykimo vietą, kaip nurodyta vežimo sutartyje, arba b) kelionę tęsti alternatyviu maršrutu su priimtinomis pakaitinėmis transporto paslaugomis į vežimo sutartyje nurodytą paskirties vietą. 

12.5 Neįgaliojo asmens vežimėlio ar judėjimo įrangos vežimas 

12.5.1 Neįgalieji ar riboto judumo asmenys turi teisę nemokamai vežti savo sulankstomus vežimėlius ar pagalbinę judėjimo įrangą autobuso bagažo skyriuje. Saugumo sumetimais neįgaliojo vežimėliai turi būti suskleidžiami ir be elektrinės pavaros. 

12.5.2 Be to, visi keleivių salone reikalingi neįgaliųjų vežimėliai, neatsižvelgiant į jungčių pritvirtinimo taškų pagaminimo datą, turi turėti vadinamuosius krovinio mazgus pagal DIN 75078-2, taip pat gamintojo leidimą pagal DIN EN 12183 arba 12184. Atitiktis pirmiau nurodytiems transportavimo standartams turi būti patvirtinta naudojant prieš rezervaciją atsiųstą formą (Plg. 12.5.4 punktą). 

12.5.3 Norint įsitikinti, ar neįgaliojo vežimėlį tikrai bus galima transportuoti, keleivio prašoma prieš rezervuojant keleivių aptarnavimo tarnybai telefonu nurodyti tikslų vežimėlio ar kitų pagalbinių vaikščiojimo priemonių modelį ne anksčiau nei likus 14 dienų ir ne vėliau kaip 7 dienoms (gabenant keleivių salone) arba 36 valandoms (gabenant bagažo skyriuje) iki išvykimo. 

12.5.4 Keleivis garantuoja, kad neįgaliųjų vežimėlis yra funkcionalus ir techniškai gali būti saugiai naudojamas kelionės metu. Neįgaliojo vežimėlis turi atitikti galiojančius teisinius saugos reikalavimus. Vežti neįgalųjį vežimėlyje gali būti atsisakyta, jei yra pagrįstų prielaidų, kad saugiai keliauti neįmanoma, arba tai kelia abejonių. Vežėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl neįgaliųjų vežimėlio techninės būklės.

13. Vietų rezervavimas

13.1 Konkrečios vietos rezervavimas

13.1.1 Kai kuriose „FlixBus“ kelionėse galite rinktis konkrečią sėdimą vietą, jei bilietus užsisakote mūsų interneto svetainėse, susijusiose agentūrose arba „FlixCompanies“ bilietų kasose. Vietų pasirinkimas ir rezervacijos mokestis skiriasi atsižvelgiant į maršrutą, kryptį, sėdėjimo vietą (pvz., šalia praėjimo arba lango, kurioje eilėje, šalia staliuko) ir užsakymo laiką.

13.1.2 Vietos rezervacija bus patvirtinta atsižvelgiant į užsakymo patvirtinimą. Vietų rezervacija daugiau nei vienam asmeniui atskirai nėra priskiriama, tai yra, pasirinkta vieta nebūtinai skiriama bilietą užsakiusiam asmeniui.

13.1.3 (Mokamos) vietos rezervacija nėra privaloma. Jei konkreti vieta nerezervuojama, o sistema automatiškai nepriskyrė vietos, prasidėjus kelionei autobusu keleivis gali laisvai pasirinkti vietą nustatytoje zonoje. Tokiu atveju mes negalime garantuoti, kad šeimos ar grupės sėdės kartu. Tačiau visuomet užtikriname, kad kiekvienas klientas turėtų vietą autobuse.

13.2 Vietų rezervavimo apribojimai

13.2.1 Jei laiku neatvyksite į autobusą, prarasite teisę teikti pretenzijas dėl vežimo paslaugos ir konkrečios vietos. Tokiais atvejais „FlixBus“ turi teisę perduoti bilietą kitam asmeniui pagal 7.2 punktą. Todėl į autobusų stotelę rekomenduojama atvykti ne vėliau kaip likus 15 minučių iki išvykimo, netgi jeigu turite rezervuotą vietą.

13.2.2 Paprastai rezervuotą vietą turi teisę užimti tik tie asmenys, kuriems ji yra rezervuota. Tinkamo veikimo ar saugumo sumetimais „FlixBus“ gali perduoti vietas kitiems asmenimis, net autobusui išvykus. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, kai nėščios moterys, nepilnamečiai vaikai, vieni keliaujantys vaikai ar fizinę negalią turintys asmenys turi persikelti į kitą vietą, o atitinkamos vietos yra užimtos. Tokiais atvejais būtina vykdyti autobuso vairuotojo nurodymus. Vietos gali būti perskirstytos neatsižvelgiant į rasę, religiją, odos spalvą, tautybę ar lytį.

13.2.3 Jei keičiama vietos rezervacija ir keleivio neįmanoma pasodinti rezervuotoje ar aukštesnės kategorijos vietoje, keleivis gali susigrąžinti vietos rezervavimo mokestį.

13.2.4 Jei atšaukiama ir vėluojama pagal 17 straipsnį, vietos rezervacijos mokestis bus grąžintas.

13.2.5 Vietos rezervacijos mokestis negrąžinamas, jei keleivis nevažiavo arba vieta buvo paskirta ar nupirkta nemokamai.

13.3 Atšaukimai ir pervežimai

Vietos rezervacijos mokestis yra grąžinamas, kai kelionė atšaukiama ar rezervuojama iš naujo, nebent vieta buvo paskirta nemokamai. Taikomos 5 punkto užsakymo sąlygų nuostatos. Jei kelionė atšaukiama, vietos rezervacija gali būti perduota kitiems tą patį užsakymą turintiems asmenims. 

13.4 Papildomos vietos užsakymas 

13.4.1 Taikomos 13.1 ir 13.3 skyriaus nuostatos. 

13.4.2 Papildoma vieta nėra papildoma teisė gauti vežimo paslaugą, kaip apibrėžta 2.2 punkte. Todėl ji negali būti perduota kitam asmeniui be galiojančio bilieto. 

13.4.3 Mokestis už laisvą vietą priklauso nuo mūsų galiojančių bilietų kainų. 13.1.1 sąlyga taip pat taikoma užsakymo kainai rezervuojant papildomą vietą.

14. Prekių vežimas

14.1 Bagažas:

14.1.1 Vienam keleiviui į bilieto kainą gali būti įtrauktas ne daugiau kaip vienas nemokamo bagažo vienetas, kurio maksimalus dydis yra 80 x 50 x 30 cm. Leidžiami šiek tiek skirtingi matmenys, jei bendras bagažo dydis, kurį sudaro aukštis, plotis ir ilgis, neviršija 160 cm. Kiekvienas keleivis gali nemokamai vežti ne daugiau kaip 20 kg sveriantį bagažą. Bagažas yra lagaminai ir krepšiai. Vežtis kelioninių kuprinių neleidžiama. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios mūsų linijos gali taikyti bagažo politikos išimtis. Jei reikia, tai bus nurodyta atitinkamo užsakymo proceso metu ir biliete.

14.1.2 Papildomas bagažas 

14.1.2.1 Atskirais atvejais atsižvelgiant į esamus pajėgumus, už atskirą mokestį leidžiama vežti papildomą bagažo elementą (papildomą bagažą), kurio didžiausi matmenys yra 80 x 50 x 30 cm ir didžiausias svoris yra 20 kg. Gali būti leidžiami šiek tiek kitokie bagažo matmenys, jei bendras bagažo dydis neviršija 160 cm. Apskritai, vežtis daugiau nei du bagažo vienetus draudžiama. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios mūsų linijos gali taikyti bagažo politikos išimtis. Jei reikia, tai bus nurodyta atitinkamo užsakymo proceso metu ir biliete. 

14.1.2.2 Būtina iš anksto rezervuoti papildomą bagažą. Užsakymą galima atlikti internetu, telefonu arba savo paskyros po bilieto įsigijimo pasirinkus Tvarkyti užsakymus. Jei autobuso bagažinėje yra pakankamai vietos ir dar nėra užsakyto papildomo bagažo, iš autobuso vairuotojo galima įsigyti papildomą bagažą. Už šią paslaugą atsako autobuso vairuotojas. Prieinamumas ir papildomas bagažo mokestis skiriasi priklausomai nuo maršruto, linijos, užsakymo laiko ir užsakymo būdo.

14.1.3 Keleiviai privalo pažymėti savo bagažą nurodydami savo vardą ir adresą, kad bagažas būtų teisingai priskirtas ir grąžintas, ir ypač kad nebūtų sumaišytas.

14.1.4 Keičiant transporto priemones keleiviai privalo patys perkrauti savo bagažą. Autobuso vairuotojas pagalbą gali suteikti tik išskirtiniais atvejais, reikalavimai tokią pagalbą suteikti būtų nepagrįsti, nebent atitinkamas keleivis būtų neįgalus arba riboto judumo.

14.2 Rankinis bagažas:

14.2.1 Rankinis bagažas vežamas nemokamai, tačiau vienas keleivis gali vežtis vieną bagažo krepšį, kurio matmenys negali būti didesni nei 42 x 30 x 18 cm, o svoris ne didesnis nei 7 kg.

14.2.2 Keleiviai privalo sudėti ir stebėti savo rankinį bagažą keleivių zonoje taip, kad nebūtų pažeisti saugumo reikalavimai ir trukdoma tinkamam autobuso veikimui, be to, kad kitiems keleiviams nebūtų sukelta jokių nepatogumų. Faktiškai, rankinis bagažas turėtų būti sukrautas prieš keleivius po sėdynėmis esančiose bagažo lentynose.

14.2.3 Rankinį bagažą ir jo turinį turi nuolat stebėti keleiviai per visą kelionę. Pastebėjus, kad bagažą nori paimti tokios teisės neturintys asmenys, autobuso vairuotojas turi būti apie tai informuotas. Keleiviai privalo patikrinti, ar yra visas rankinis bagažas prieš baigiantis kelionei.

14.3 Specialus bagažas:

14.3.1 Vadinamąjį specialųjį bagažą keleiviai privalo registruoti iš anksto ir patvirtinti, kad jį galima gabenti. Jokių kitų bendrų reikalavimų dėl specialaus bagažo vežimo nėra.

14.3.2 Bagažas, viršijantis standartinius bagažo matmenis, laikomas specialiuoju bagažu. Tačiau bendri specialaus bagažo vienetų matmenys negali viršyti 240 cm (aukštis cm + plotis cm + gylis cm). Vieno specialaus bagažo vieneto svoris negali viršyti 30 kg.

14.3.3 Vienas keleivis gali vežti tik vieną specialiojo bagažo vienetą.

14.3.4 Įrangos, baldų ar baldų dalių, elektroninių prietaisų, banglenčių ir kartoninių dėžučių paprastai vežti neleidžiama. Ortopedinės priemonės ir dviračiai nelaikomi specialiu bagažu. Jiems taikomos atskiros sąlygos.

14.3.5 Būtina iš anksto rezervuoti specialų bagažą. Užsakymą galima atlikti internetu, telefonu arba savo paskyros po bilieto įsigijimo pasirinkus Tvarkyti užsakymus. Jei autobuso bagažinėje yra pakankamai vietos ir dar nėra užsakytas joks specialus bagažas, iš autobuso vairuotojo galima įsigyti specialų bagažą. Už šią paslaugą atsako autobuso vairuotojas. Prieinamumas ir specialus bagažo mokestis skiriasi priklausomai nuo maršruto, linijos, užsakymo laiko ir užsakymo būdo.

14.4 Muzikos instrumentai:

14.4.1 Muzikos instrumentai laikomi specialiuoju bagažu. Jei atitinkamas muzikos instrumentas (įskaitant dėklą) yra mažesnis už nustatytą rankinio bagažo dydį, jis gali būti nemokamai vežamas vietoje rankinio bagažo. Jei atitinkamas muzikos instrumentas (įskaitant jo dėklą) yra didesnis už nustatytą rankinio bagažo dydį, jis turi būti vežamas bagažo skyriuje. Tokiu atveju taikomas papildomas mokestis (plg. 14.3.5 skyrių). Muzikos instrumentų ir jų dėklų, kurių matmenys viršija 135 x 48 x 35 cm, vežti nebus leidžiama.

14.4.2 Paprastai rekomenduojama vežti muzikos instrumentus kietų korpusų dėkluose.

14.5 Vertingi daiktai ir elektroninė įranga:

14.5.1 Vertingi daiktai, tokie kaip grynieji pinigai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, raktai, akiniai (saulės akiniai ir (arba) skaitymo akiniai), elektroniniai prietaisai (nešiojamieji kompiuteriai, „iPad“, planšetiniai kompiuteriai, MP3 grotuvai, mobilieji telefonai, fotoaparatai, nešiojamieji įkrovikliai, ličio baterijos ar ličio akumuliatoriai), elektroninės cigaretės, elektroninės vartojimo prekės (ypač nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kt.), kuriuos yra atšaukęs gamintojas arba prekiautojas, kontaktiniai lęšiai, protezai, vaistai, svarbūs dokumentai (diplomų pažymėjimai, kiti pažymėjimai, įgaliojimai, pasai, vairuotojo pažymėjimai, vertybiniai popieriai) ir kt. bei trapūs daiktai turi būti gabenami rankiniame, o ne įprastame bagaže, ir keleiviai jais turi tinkamai rūpintis.

14.5.2 Jei keleiviai vis dėlto nusprendžia tokius vertingus daiktus gabenti kaip įprastą bagažą, jokios pretenzijos dėl jo nepriimamos. Taip pat nepriimamos pretenzijos dėl tyčinio ar didelio aplaidumo atvejų.

14.6 Vaikiški vežimėliai:

14.6.1 Vežimėliai turi būti gabenami kaip specialus bagažas (ne daugiau kaip vienas vežimėlis vienam keleiviui). Vaikiški vežimėliai turi būti suskleidžiami. Nesuskleidžiamų vežimėlių vežti negalima. Registracija turi būti atliekama telefonu per klientų aptarnavimo liniją ne anksčiau kaip likus 48 val. iki kelionės pradžios.

14.6.2 Vežimėliai vežami nemokamai.

14.7 Dviračiai ir elektriniai motoroleriai:

14.7.1 Dviračiai

14.7.1.1 Dviračius galima vežti kai kuriais maršrutais. Dviračiai turi būti standartinio dydžio, neturėti priedų ir negali viršyti 20 kg. Elektroniniai dviračiai, pedalai (angl. pedelecs), tandemai ar sportiniai dviračiai nepervežami.

14.7.1.2 Visiems keleiviams, norintiems pasiimti dviratį, rekomenduojame kelionę ir dviračių vietas rezervuoti labai iš anksto.

14.7.1.3 Dviračių vežimas priklauso nuo turimos vietos autobuse, ir vienu metu vežami ne daugiau nei penki dviračiai. Bendros teisės reikalauti pervežti dviračius nėra.

14.7.1.4 Už dviračių vežimą taikomas papildomas mokestis. Galimybės ir dviračių mokestis priklauso nuo maršruto, linijos, užsakymo laiko ir užsakymo būdo. Dviračiai vežami dviračių rėmuose. Ypatingais atvejais vežti galima tik tinkamuose dėkluose bagažo skyriuje (pvz., sulankstomas dviratis). Bendri dviračio krepšio matmenys negali viršyti 240 cm (aukštis + plotis + gylis) ir negali sverti daugiau kaip 20 kg. Tokiu atveju reikia pranešti klientų aptarnavimo tarnybai (plg. 14.3.5 punktą).

14.7.2 Elektrinis paspirtukas (e–scooter)

14.7.2.1 Vežti elektrinius paspirtukus ir panašius daiktus tolimojo susisiekimo autobusais draudžiama.

14.8 Autobuse užmirštos ar paliktos prekės nėra draudžiamos. Jeigu keleiviai paliko kokius nors daiktus autobuse, jie privalo užpildyti „Lost and Found“ formą „Flix“ interneto svetainėje.

14.9 Kelionės metu draudžiama naudoti pavojingas medžiagas ir daiktus, ypač:

 • sprogiąsias, degiąsias, radioaktyviąsias, blogai kvepiančias ar ėsdinančias medžiagas;
 • nesupakuotus ar neapsaugotus daiktus, galinčius sužeisti keleivius.

Tai gali būti, pavyzdžiui, ginklai, amunicija ir pirotechnikos priemonės.

15. Gyvūnų vežimas

15.1 Iš principo tolimojo susisiekimo autobusais vežti šunis ar kitus gyvūnus draudžiama.

15.2 Judėjimo pagalbai ir šunims-vedliams taikomos 12.2.3 ir 12.2.4 punktuose nurodytos taisyklės.

16. Keleivių teisės vėlavimo ar atšaukimo atveju

16.1 Jeigu reguliari paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti, „FlixCompanies“ arba autobusų stoties operatorius kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo laiko informuoja iš stočių, kuriose yra personalas, išvykstančius keleivius apie padėtį ir numatomą išvykimo laiką, kai tik ši informacija tampa žinoma. Visiems keleiviams, ypač išvykstantiems iš autobusų stočių, kuriose nėra personalo, „FlixCompanies“ teikia elektroninę informaciją apie atšaukimą ar vėlavimą. Kad galėtų gauti šią informaciją, keleiviai turi pateikti reikiamus kontaktinius duomenis (pvz., mobiliojo telefono numerį).

16.2 Jei pagrįsta manyti, kad užsakyta kelionė turi būti atšaukta arba vėluojama daugiau nei 120 minučių arba jei rezervuojama per daug, keleiviai turi šias galimybes: a) esant anksčiausiai galimybei tęsti savo keliones kitu maršrutu, vedančiu į vežimo sutartyje nurodytą paskirties vietą, panašiomis kaip vežimo sutartyje nurodytomis sąlygomis, arba b) reikalauti grąžinti bilietą ir nemokamą kelionę autobusu atgal į vežimo sutartyje nuodytą išvykimo vietą. Reikalavimas kompensuoti visą sumokėtą mokestį galioja tiek už baigtas kelionės dalis, tiek už nebaigtas kelionės dalis, jei keleivis negali tęsti kelionės pagal savo pirminius planus. Bilieto kaina grąžinama pinigais per 14 dienų nuo kompensacijos reikalavimo gavimo dienos arba nuo dienos, kai keleiviui buvo leista pasirinkti a arba b punkte nurodytą galimybę, nebent keleiviai sutinka su kita grąžinimo forma.

16.3 „Flix“ keleiviams siūlo nemokamą apgyvendinimą viešbutyje ar kitoje apgyvendinimo įstaigoje, taip pat padeda organizuoti transportą tarp autobusų stoties ir apgyvendinimo vietos. Tai taikoma tuo atveju, kai dėl kelionės, trunkančios daugiau nei tris valandas, atšaukimo ar vėlavimo išvykti daugiau 90 min, keleivį būtina apgyvendinti vienai ar daugiau naktų. Tokiais atvejais „Flix“ keleiviams siūlo užkandžių, patiekalų ar gaiviųjų gėrimų, proporcingų laukimo laikotarpiui ar vėlavimui, su sąlyga, kad juos galima įsigyti autobuse ar autobusų stotyje arba juos galima įsigyti be neproporcigų pastangų. „Flix“ apmoka bendras apgyvendinimo išlaidas, išskyrus vežimo išlaidas tarp autobusų stoties ir nakvynės vietų, iki 80 EUR už naktį vienam keleiviui ir ne daugiau kaip už dvi naktis. Aukščiau paminėtas reikalavimas dėl nemokamo apgyvendinimo viešbutyje ar kitoje apgyvendinimo įstaigoje netaikomas, jei „Flix“ gali įrodyti, kad kelionė buvo atšaukta dėl nepalankių oro sąlygų ar stichinių nelaimių, dėl kurių būtų pažeistas reguliaraus autobusų susisiekimo saugumas.

16.4 Jei kelionės metu transporto priemonė sugenda, „Flix“ siūlo keleivius toliau vežti su pakaitine transporto priemone arba nuveža į tinkamą laukimo tašką, iš kurio keleiviai galėtų toliau tęsti kelionę.

16.5 Gali būti teikiamos ir kitokios pretenzijos, atsirandančios dėl žalos, atšaukimo ar vėlavimo.

17. Atsakomybė

17.1 Lengvo aplaidumo atveju atsakomybė prisiimama tik tuo atveju, jei pažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai, išskyrus gyvybės, galūnių sužalojimą ar žalą sveikatai. Tyčios ar didelio aplaidumo atveju toliau taikoma neribota atsakomybė.

17.2 Įprasto aplaidumo atvejais atsakomybė už papildomą žalą nenumatoma. Tai netaikoma tyčinio ar neatsargaus kūno, gyvybės ir sveikatos sužalojimo atvejais.

17.3 Mirties atveju kompensacijos suma apskaičiuojama pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus. Nacionalinės teisės aktais numatyta didžiausia kompensacijos suma ne mažesnė nei 220 000 EUR vienam keleiviui.

17.4 Atsakomybė už bagažo sugadinimą ir išmokamos kompensacijos dydis yra ribojami, ir nenumatomi tokiais atvejais:

17.4.1 Dėl su autobusu susijusios avarijos pažeidus bagaže esančius daiktus, arba dingus bagažo vienetams, žalos atlyginimo vienam keleiviui ir bagažo vienetui dydis negali viršyti 1 200 EUR.

17.4.2 Atsakomybė netaikoma tais atvejais, kai bagažo daiktai prarandami dėl su autobuso avarija nesusijusių aplinkybių, ar kai daiktai buvo sumaišyti ar pavogti, išskyrus tyčios ar didelio aplaidumo atvejus.

17.4.3 Atsakomybė už žalą ar papildomą žalą, atsiradusią keleiviams nepavykus tinkamai supakuoti bagažo daiktų, netaikoma, išskyrus tyčios ar didelio aplaidumo atvejus.

17.5 Kompensacija sugadinus neįgaliųjų vežimėlius ir kitą judėjimo įrangą ar pagalbinius įrenginius turi būti bent lygi pamestos ar sugadintos įrangos pakeitimo vertei arba remonto kainai. Tuo tikslu dedamos visos pastangos įsigyti bent laikinas pakaitines priemones, kurios atitiktų pamestų ar sugadintų neįgaliųjų vežimėlių ar kitos judėjimo įrangos technines ir funkcines savybes.

17.6 Kompensacija už visą kitą turtinę žalą, kuri nėra nei atsitiktinis bagažo apgadinimas, nei neįgaliųjų vežimėlių ar kitų judėjimo pagalbinių priemonių ar pagalbinių įrenginių sugadinimas, negali viršyti 1 000 EUR, nebent žala turtui padaryta dėl tyčios ar didelio aplaidumo.

17.7 Atsakomybės apribojimai ir išimtys netaikomi įstatymais numatytai atsakomybei be kaltės arba jei atskirais atvejais buvo prisiimta garantija be kaltės.

18. Papildomos bendrosios vežimo sąlygos

[Netaikoma]

19. Jurisdikcijos vieta

Registruotųjų pardavėjų, fizinių ir juridinių asmenų, kurie neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje, taip pat fizinių asmenų, kurie sudarė sutartį dėl vežimo po to, kai persikėlė ar įsikūrė užsienyje, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta skundo pateikimo metu yra nežinoma, jurisdikcijos vieta yra Miunchenas.

20. Negaliojančios nuostatos

Jeigu atskiros šių Bendrųjų vežimo sąlygų nuostatos būtų ar taptų visai ar iš dalies negaliojančios ar niekinės, tai iš esmės nedaro poveikio vežimo sutarties kaip visumos veiksmingumui. 

 

II.  Specialios konkrečioje šalyje taikomos vežimo sąlygos

1. Papildomos Danijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 5 punkto: Studentai, vaikai ir senjorai Danijoje keliauja sumažinta kaina. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami keliauti už mažesnę kainą atvykę į išvykimo vietą privalote vairuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. Bilietai vaikams, studentams ar senjorams galioja tik pateikus leidimą. Jei negalite vairuotojui pateikti asmens tapatybės kortelės, sumažintos kainos bilietas atimamas, ir turėsite pirkti įprastos kainos bilietą. 
  Privalomąją karo tarnybą atliekantys Danijos kariai gali keliauti nemokamai pateikę atitinkamus tokios tarnybos dokumentus ir asmens tapatybės pažymėjimą. Vietą reikia rezervuoti el.paštu: service@flixbus.com.
 • dėl 11 punkto: 11.2, 11.3 ir 11.5 punktai maršrutams Danijoje netaikomi. Jaunesni nei 16 metų nepilnamečiai gali keliauti vieni Danijoje, net ir maršrutais, kuriais numatyti persėdimai, jei vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas raštu patvirtina, kad minimas nepilnametis gali leistis į kelionę nelydimas ir be priežiūros. „FlixBus“ aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės už nepilnamečių priežiūrą. Danijoje vaikai visada keliauja mažesne kaina nei suaugusieji. Ne daugiau nei du jaunesni nei 12 metų vaikai gali keliauti nemokamai, jei juos lydi 16 metų ar vyresni keleiviai. Jaunesnis nei 12 metų vaikas gali keliauti nemokamai, jei jį lydi vaikas nuo 12 iki 15 metų.

2. Papildomos Prancūzijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 7.6 punkto: Nuo 2021 m. rugpjūčio 9 d. visi vyresni nei 18 m. amžiaus keleiviai, vykstantys į Prancūziją ir keliaujantys Prancūzijos teritorijoje, turės turėti vieną iš trijų su Sveikatos pasu susijusių įrodymų: viso skiepijimo kurso pažymą, galiojantį neigiamą RT-PCR arba antigenų tyrimą, arba teigiamą ne vėliau nei prieš 11 dienų, ir ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius daryto RT-PCR tyrimo rezultatą, patvirtinantį pasveikimą nuo Covid-19. 
  Keleiviams, neturintiems tokių įrodymų gali būti uždrausta tęsti kelionę. Tokiu atveju į pakaitinį transportą keleivis teisės neturės. 
  Nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. šios priemonės taikomos visiems vyresniems nei 12 metų keleiviams.
 • dėl 11 punkto: Maršrutams Prancūzijos viduje ir tarptautiniams maršrutams iš Prancūzijos 11.2, 11.3 ir 11.4 punktai netaikomi. Jaunesnius nei 16 metų nepilnamečius bet kurioje kelionėje turi lydėti vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas. Jeigu vaikai ar 16 ir 17 metų jaunuoliai iš Prancūzijos keliauja tarptautiniu maršrutu, jų tėvai ar globėjai privalo užtikrinti, kad tokie asmenys turėtų visus dokumentus ir asmens tapatybės dokumentus, reikalingus kertant sieną su jais (asmens tapatybės kortelę / pasą ir, jeigu reikia, vizą).
 • dėl 12.2.1 punkto: Jei asmuo turi: Prancūzijoje – „negalios“ arba „pirmumo“ judumo ir įtraukties kortelę; Vokietijoje – neįgaliojo kortelę turintiems sunkią negalią arba sveikatos pažymėjimą; Italijoje – regioninės sveikatos priežiūros institucijos (ASL) arba Valstybinės socialinės gerovės organizacijos (INPS) išduotą pažymėjimą; Čekijos Respublikoje – Čekijos Respublikoje išduotą galiojančią ZTP/P kortelę (PS), jei dėl negalios atsisakoma rezervuoti, išduoti ar pateikti bilietą arba įlaipinti į autobusą, šis asmuo gali prašyti, kad jį lydėtų kitas jo pasirinktas asmuo, galintis suteikti jam reikalingą pagalbą. Lydantysis asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų, vežamas nemokamai ir, jei įmanoma, jam skiriama vieta šalia neįgaliojo arba riboto judumo asmens.
 • dėl 12.2.3 punkto: Galimybė naudotis transportu suteikiama šunims vedliams arba šunimis pagalbininkams, lydintiems žmones, turinčius „judumo įtraukties“ kortelę su „negalios“ ir „prioriteto“ ženklais. Šunys, mokomi būti vedliais ir pagalbininkais, turi tokias pačias teises. Šuo vedlys arba šuo pagalbininkas privalo turėti atitinkamą identifikavimo pažymėjimą. Šiems gyvūnams antsnukio reikalavimas netaikomas. Be to, keliaudami tarptautiniais maršrutais jie privalo turėti tarptautinėms kelionėms skirtą šuns pasą.
 • dėl 21.2 punkto: Susisiekus su Klientų aptarnavimo tarnyba ir negavus patenkinamo atsakymo per 60 dienų, keleivis informuojamas apie galimybę nemokamai pasinaudoti tarpininkavimo paslauga kreipiantis į Turizmo ir kelionių tarpininką. Tai galima padaryti paštu šiuo adresu: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, arba elektroniniu būdu per internetinę platformą, prieinamą per šią nuorodą: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Papildomos Italijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 11.1 punkto: Kūdikiai ir vaikai iki trijų metų vaikai gali būti vežami tik tinkamose vaiko saugos kėdutėse. Kėdutėmis privalo pasirūpti vaikus lydintieji suaugusieji, pritvirtindami jas autobuse esančiais dviejose vietose tvirtinamais saugos diržais. „FlixBus“ neatsako už nepilnamečių lydinčių suaugusiųjų naudojamų saugos kėdučių tinkamumą ir atitiktį teisiniams reikalavimams.

  Ne jaunesni kaip 3 metų amžiaus vaikai gali būti vežami naudojant apsaugos sistemas, tik jei jos yra patvirtintos ir atitinka jų ūgį (Italijos eismo taisyklių 172.6 straipsnis [Codice della Strada]).

  Jei autobuse nėra patvirtintų apsaugos sistemų, vaikus galima vežti naudojant standartinius saugos diržus, tik jei jie atitinka jų ūgį. Ši nuostata taikoma tik vaikams, sveriantiems mažiau nei 36 kg.

  Jeigu suaugusieji nesilaiko tokių nuostatų, jie prisiima visą atsakomybę už nepilnamečių priežiūrą. Keleiviai, sveriantys iki 36 kg ir esantys iki 1,50 m ūgio, gali keliauti nesinaudodami vaiko apsaugos sistemomis, tik jei jie nesėdi priekinėje eilėje ir juos lydi keleivis, kuris yra ne jaunesnis kaip 16 metų. 

  Tarptautiniais maršrutais nepilnamečiaiiki 14 metų (dar nesuėjo 14 metų) gali keliauti tik lydimi suaugusiojo (tėvų, teisėto globėjo ar kito pilnametystės sulaukusio asmens). Jei nepilnamečiai iki 14 metų keliauja tarptautiniais maršrutais kartu su suaugusiuoju, kuris nėra vienas iš jų tėvų ar teisėtas globėjas, pastarieji turi duoti aiškų leidimą, pasirašydami sutikimo raštą kompetentingame policijos komisariate (Questura), kurį galima atsisiųsti paspaudus šią nuorodą

  Kelionės leidimas galioja tik vienai kelionei (kuri turi būti nurodyta kaip kelionė į vieną pusę ir(arba) atgal) už nepilnamečio gyvenamosios vietos ribų, su nurodyta kelionės paskirties vieta. 

  Jeigu nepilnamečiai nuo 14 iki 15 metų (jau sulaukę 14 metų, bet dar nesulaukę 15 metų amžiaus) nori keliauti tarptautiniais maršrutais nelydimi suaugusiojo, jų tėvai arba teisėtas globėjas privalo duoti raštišką leidimą, kuris turi būti pridedamas prie bilieto, naudojant šioje nuorodojepateiktą formą

  Vietiniais maršrutaisnepilnamečiai iki 10 metų (dar nesulaukę 10 metų) gali keliauti tik lydimi suaugusiuojo (tėvų, globėjo ar kito pilnametystės sulaukusio asmens). Jei nepilnamečiai jaunesni nei 10 metų amžiaus keliauja vietiniais maršrutais lydimi suaugusiojo asmens, kuris nėra vienas jų tėvų ar teisėtas globėjas, pastarasis privalo duoti raštišką leidimą, kuris turi būti pridedamas prie bilieto, naudojant šioje nuorodojepateiktą formą

  Jei nepilnamečiai nuo 10 iki 15 metų amžiaus (vyresni nei 10 metų, bet dar nesulaukę 15 metų amžiaus) nori keliauti vietiniais maršrutais nelydimi suaugusiojo, jų tėvai ar teisėtas globėjas privalo duoti raštišką leidimą, kuris turi būti pridedamas prie bilieto, naudojantis šioje nuorodojepateiktą formą

  Nei „Flix“, nei „FlixCompanies“ nėra atsakingos už nepilnamečių priežiūrą.

 • dėl 12 punkto: Asmuo su ribotu judumu dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), protinės negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba dėl savo amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia atitinkamo dėmesio, o paslaugas, teikiamas visiems keleiviams, reikia pritaikyti prie jo ar jos specialių poreikių (toliau – Neįgalusis ar riboto judumo asmuo arba Neįgalusis asmuo).
 • dėl 12.2.1: Lydintis asmuo turi teisę keliauti nemokamai, jei keleivis gali įrodyti, kad jis ar ji visumet turi būti lydimas/lydima. Tai įrodoma prieš išvykimą pateikiant atitinkamą dokumentą, kuriuo pavirtinama, kad asmeniui reikalinga nuolatinė pagalba; Italijoje tai gali būti vietinės sveikatos institucijos (ASL) arba Nacionalinio socialinio draudimo instituto (INPS) išduota sveikatos pažyma (Cerificato).
 • dėl 12.2.3:: Neįgaliųjų tarnybiniai šunys ir aklųjų šunys vedliai vežami nemokamai, pateikus galiojantį dokumentą, patvirtinantį sunkią negalią, arba lygiavertį pažymėjimą. (žr. 12.2.1). Vairuotojui ar keleiviui paprašius, tokie gyvūnai privalo dėvėti antsnukį.
 • dėl 12.5.1: Saugumo sumetimais neįgaliojo vežimėliai turi būti suskleidžiami ir be elektrinės pavaros. Dėl tų pačių priežasčių vežti prie neįgaliųjų vežimėlių tvirtinamus propelerius ir išorinius variklius yra draudžiama.

4. Papildomos Lenkijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 2.2 punkto: Ši nuostata nepanaikina keleivio teisės pakeisti vežimo sutartį arba atsisakyti vežimo sutarties toje vietoje, kur autobusas sustoja autobusų stotelėje kelionės metu „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ teikiant jungiamojo vežimo paslaugas. Norint atsisakyti vežimo sutarties kelionės metu būtina iš anksto pranešti vairuotojui. Pakeitus vežimo sutartį kelionės metu būtina iš anksto informuoti vairuotoją ir nusipirkti naują bilietą.
 • dėl 3.1 punkto: Bilietai „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ aptarnaujamuose maršrutuose taikant Lenkijos pardavimo mokesčio įstatymą yra laikomi sąskaitomis faktūromis.
 • dėl 3.2.1 punkto: „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ aptarnaujamuose jungiamuose maršrutuose kai kuriuose autobusuose bilietus galima nusipirkti transporto priemonėje.
 • dėl 3.5.3 punkto: Kelionėms po Lenkiją įstatymų nustatytos nuolaidos suteikiamos teisę turintiems asmenims pagal Lenkijos įstatymą dėl teisių į nuolaidą vežant viešuoju transportu ar kitas nuostatas. Šiuo atveju mokestis apskaičiuojamas remiantis įstatymų nustatyta nuolaida ir kaina, nurodyta šiuo metu galiojančiame atitinkamam maršrutui taikomame įkainių sąraše. Prieš lipdamas į autobusą keleivis privalo pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teises į nuolaidą. Informacijos apie įstatymų numatytas nuolaidas ir teisę juos gauti patvirtinančius dokumentus galite rasti čia.
 • dėl 5 punkto: Naudojantis „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ teikiamomis paslaugomis taip pat taikomos 5 punkto nuostatos, jei pripažįstama, kad nėra galiojančio dokumento, patvirtinančio teisę gauti vežimo paslaugas nemokamai ar už sumažintą kainą.
 • dėl 5.3 punkto: Paslaugas teikiant „FlixBus Polska sp z.o.o.“ padidintą mokestį sudaro atitinkamo bilieto kainos ir papildomo mokesčio suma: 150 PLN, mokami patikrinimo metu arba 200 PLN, pateikus mokėjimo prašymą.
 • dėl 5.4 punkto: Už paslaugas, kurias teikia „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ padidintas ir papildomas mokestis grąžinamas, o mokėjimo prašymas atšaukiamas sumokėjus 15 PLN aptarnavimo mokestį ir, jei keleivis gali ne vėliau kaip per 7 dienas nuo vežimo dienos pateikti dokumentus, kad atitinkama kelionė buvo užsakyta arba jis turi teisę į nemokamą ar sumažintą kainą. Atitinkami dokumentai turėtų būti siunčiami pateikus kontaktų formą adresu https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=lt, arba ją atsiuntus registruotu raštu adresu: „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ Fabryczna 5A, 00-446 Varšuva, Lenkija.
 • dėl 9.3 punkto: Lenkijoje vykstant autobusu vartoti alkoholį draudžiama.
 • dėl 9.5 punkto: „FlixBus Polska sp. z o.o.“ aptarnaujamuose maršrutuose, 9.5 punktas taikomas su nuostata, kad keleiviai privalo sumokėti tik už pirmiau paminėtą nusižengimą šiukšlinant baudą, atitinkančią faktinį žalos dydį.
 • dėl 12 punkto: Lenkijoje ir „FlixBus Polska sp. z o.o.“ teikiamų paslaugų atžvilgiu 12.2.3 ir 12.2.4 pastraipos taikomos neįgaliesiems su pagalbiniais šunimis, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose. Taikomos šios nuostatos:
 • dėl 12.2.3 punkto: Neįgaliojo asmens pagalbinis šuo vežamas be papildomo mokesčio, jeigu jis turi pavadį, o neįgalusis asmuo turi pažymėjimą, patvirtinantį pagalbinio šuns statusą, ir privalomųjų veterinarinių skiepų pažymėjimą. Šiems gyvūnams nėra reikalavimo nešioti antsnukį.
 • dėl 12.2.4 punkto: Ši nuostata netaikoma.
 • dėl 17 punkto:17 punkto nuostatos netaikomos Lenkijai, tačiau pagal Lenkijos civilinę teisę ir Lenkijos keleivių vežimo įstatymą taikomos toliau nurodytos atsakomybės nuostatos (17.8.1–17.8.9):
 • dėl 17.8.1 punkto: Skundai dėl su vežėju sudarytos vežimo sutarties turi būti siunčiami raštu „FlixBus“, naudojant „Flix“ internetiniuose portaluose paskelbtą formą, arba siunčiami raštu registruotu laišku šiuo adresu: „FlixBus Polska sp. z.o.o.“ Fabryczna 5A, 00-446 Varšuva, Lenkija. Skundus galima pateikti per vienus metus po įvykio, dėl kurio teikiamas skundas.
 • dėl 17.8.2 punkto: Skunde visų pirma turėtų būti nurodomas skundą pateikęs asmuo, aprašytos atitinkamos aplinkybės, iškeltos problemos, nurodyta patirta žala, nustatytas ieškinys (kompensacijos dydis); skundas turi būti pasirašytas jį pateikusio asmens. Prie skundų pridedami bilieto originalai ar kopijos, taip pat kiti su vežimo sutartimi susiję dokumentai, įskaitant dokumentus, patvirtinančius teisę į nemokamą vežimą ar bilietą sumažint kaina.
 • dėl 17.8.3 punkto: Jei skundas susijęs su bagažu, turi būti nurodytas tikslus žalos dydis ir paaiškintos jos atsiradimo aplinkybės.
 • dėl 17.8.4 punkto: Jeigu skundas pirmiau nurodytų reikalavimų neatitinka, tai turi būti nurodyta. Tokiu atveju vežėjas prašo skundo pateikėjo pateikti šią informaciją per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei skundo pateikėjas per tą laiką prašymo neįvykdo, skundas toliau nebus nagrinėjamas.
 • dėl 17.8.5 punkto: Vežėjas skundą išnagrinėja per 30 dienų nuo tinkamai užpildyto skundo gavimo dienos.
 • dėl 17.8.6 punkto: Papildomas sąlygas ir išsamią skundo pateikimo tvarką reglamentuoja Lenkijos transporto įstatymas ir Įgyvendinimo reglamentai.
 • dėl 19 ir 20 punktų: Šios nuostatos netaikomos „FlixBus Polska sp.z.o.o.“ teikiamoms jungiamosioms vežimo paslaugoms.

5. Papildomos vežimo sąlygos Čekijos Respublikoje

 • dėl 3.3.3 punkto: Remiantis Įstatymo Nr. 89/2012 1840 skyriaus ir Civilinio kodekso, su pakeitimais, nuostatomis, specialios nuostatos dėl prievolių pagal sutartis, sudarytas kaip nuotolinės prekybos sutartys, pagal kurias vartotojas turi teisę per keturiolikos dienų laikotarpį sutarties atsisakyti, sutartims dėl keleivių vežimo netaikomos.
 • dėl 11.2–11.4 punktų: 11.2–11.4 punktuose nurodytas amžiaus apribojimas keičiamas nuostata, pagal kurią jaunesni nei šešerių metų vaikai gali būti vežami tik lydimi vyresnio nei dešimties metų asmens.
 • dėl 11.5 punkto: Keleiviai iki šešerių metų vežami nemokamai; tai netaikoma antrajam ar bet kuriam kitam paskesniam to paties keleivio lydimam vaikui, arba jei lydinčiojo keleivio prašymu vaikui suteikiama atskira vieta. Keleiviai nuo 6 iki 18 metų keliauja su nuolaidomis.
 • dėl 12 punkto: Čekijos Respublikoje neįgalieji ir riboto judumo asmenys keliauja sumažintu tarifu pateikę galiojančią Čekijos Respublikoje išduotą ZTP arba ZTP/P kortelę.
 • dėl 12.2.1: Lydintysis asmuo vežamas nemokamai, jei pateikiami įrodymai, kad atitinkamam asmeniui reikalinga nuolatinė stebėsena. Įrodymas yra tinkamo dokumento pateikimas prieš pradedant kelionę, nurodant nuolatinės stebėsenos poreikį; Čekijos Respublikose tai galiojanti Čekijos Respublikoje išduota ZTP / P kortelė.
 • dėl 12.2.4: Ši nuostata netaikoma.
 • dėl 16.2 punkto: Jei keleivis turi bilietą į vieną pusę jungiamajam maršrutui, kuris vėluoja išvykti 60 ar daugiau minučių ir keleivis nusprendžia atsisakyti savo kelionės, jie turi teisę susigrąžinti bilieto kainą.
 • dėl 17.1.– 17.3, 17.6, 17.7 punktųTaikomos įstatymais nustatytos nuostatos dėl įsipareigojimų.
 • dėl 17.4.2 punkto: Vietoje šio punkto nuostatų taikomos tokios nuostatos: tik bagažas, kurio kaina neviršija 3 000 CZK, gali būti perduotas vežti bagažo skyriuje.
 • dėl 18 punkto: Be šių Bendrųjų vežimo sąlygų, taikomas Transporto ir Susisiekimo ministerijos dekretas Nr. 175/2000 dėl viešojo keleivių vežimo geležinkeliais ir kelių transportu taisyklių, arba kiti atitinkami teisės aktai.
 • dėl 19 punkto:Visi galimi ginčai tarp „FlixBus CZ s.r.o.“ ir keleivio perduodami spręsti teismui Čekijos Respublikoje. 

6. Papildomos Švedijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 16.2 punkto: 
  • Vėlavimas pradėti kelionę linijomis, kurių bendras atstumas yra mažesnis nei 150 km. (pvz., 690 linija iš Arlandos į Stokholmą C)
   • Vėluojant pradėti kelionę daugiau nei 20 min. linijomis, kurių bendras atstumas yra mažesnis nei 150 km, taikomos kitos nuostatos.
   • Keleiviai gali arba tęsti kelionę kitomis transporto priemonėmis, arba toliau tęsti kelionę su vėluojančiu išvykti autobusu, ir abiem atvejais keleiviai turi teisę gauti finansinę kompensaciją. Tai nepriklauso nuo atstumo, kurį važiuojate Jūs patys, bet nuo bendro autobusų linijos, kuria Jūs naudojatės, atstumo.
  • Kompensacija už kitas transporto priemones.
   • Jeigu yra pagrindo numatyti, kad keleiviai vėluos atvykti į paskirties vietą daugiau nei 20 min., keleiviai turi teisę pirmiausiai tęsti kelionę kitomis transporto priemonėmis, o tada gauti kompensaciją už alternatyvias vežimo paslaugas. Alternatyvios transporto rūšys gali būti, pavyzdžiui, viešasis transportas, taksi ar nuosavas automobilis. Prašymai kompensuoti važiavimo taksi išlaidas svarstomi tik jeigu buvo vykstama į konkrečias stotis, kurios buvo rezervuotos ar planuotos, ir iš jų.
   • Alternatyvaus transporto kainos turi būti pagrįstos atsižvelgus į aplinkybes ir negali viršyti 1/40 kainos bazinės sumos, kaip apibrėžta Socialinio draudimo kodekse (2010:110), (2020 m. – 1182,50 SEK). Nėra iš anksto nustatytos pagrįstų išlaidų ribos – tai turi būti sprendžiama kiekvieną kartą atskirai.
   • Keleiviai taip pat gali turėti teisę gauti kompensaciją už kitų transporto priemonių vėlavimą, netgi jeigu keleiviai negalėjo nusipirkti autobuso bilieto. Tokiu atveju autobusas turi vėluoti išvykti daugiau nei 20 min. ir keleiviai turi būti suplanavę vykti į būtent tą kelionę autobusu, kuri buvo atidėta. Turi būti pateikti įrodymai, kad keleiviai ruošėsi kelionei, pavyzdžiui, laukė autobusų stotelėje / stotyje vykti į kelionę su autobusu, kuris vėlavo išvykti. 
  • Bilieto kainos grąžinimas
   • Jeigu keleiviai nusprendžia tęsti kelionę su vėluojančiu išvykti autobusu, jie turi teisę susigrąžinti bilieto kainą:
    • jeigu išvykti į kelionę vėluojama daugiau nei 20 min., jie turi teisę susigrąžinti 50 proc. bilieto kainos;
    • jeigu išvykti į kelionę vėluojama daugiau nei 40 min., jie turi teisę susigrąžinti 75 proc. bilieto kainos;
    • jeigu išvykti į kelionę vėluojama daugiau nei 60 min., jie turi teisę susigrąžinti 100 proc. bilieto kainos.
   • Keleiviai, prašantys kompensacijos už naudojimąsi alternatyviomis transporto priemonėmis, pretenziją privalo pateikti per du mėn. nuo dienos, kai kelionė buvo atidėta.

7. Papildomos Estijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 3.5.3 punkto: Kai keliaujama vietos maršrutais, įstatymu nustatytos nuolaidos taikomos asmenims, turintiems į jas teisę pagal Estijos viešojo transporto įstatymą. Tokiu atveju bilieto kaina apskaičiuojama pagal įstatymu nustatytą nuolaidą ir atitinkamam maršrutui taikomą vežimo mokestį, nurodytą tuo metu galiojančiame kainoraštyje. Prieš įlipdami į autobusą, keleiviai privalo pateikti atitinkamą galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę į nuolaidą.
 • dėl 18.1-18.3, 18.4.1 ir 18.6 punktų: Taikomos įstatymų nuostatos dėl atsakomybės.
 • dėl 19 ir 20 punktų: Šios nuostatos netaikomos jungiamiesiems maršrutams, kuriais veža FlixBus Estonia OÜ. Šioms Bendrosioms vežimo sąlygoms taikomi  Estijos Respublikos įstatymai ir jos turi būti pagal juos aiškinamos bei įgyvendinamos, jei jungiamąjį maršrutą vykdo FlixBus Estonia OÜ. Bet koks ginčas, reikalavimas ar nesutarimas, jei jis kyla iš šių Bendrųjų vežimo sąlygų ir (arba) bet kokio FlixBus Estonia OÜ vykdomo jungiamojo maršruto ar yra su jais susijęs, bus galutinai sprendžiamas Harju apygardos teisme Taline, Estijoje.

8. Papildomos Latvijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 3.5.3 punkto: Keleivis turi teisę naudotis bilieto kainai taikomomis nuolaidomis, kurios nurodytos Latvijos Respublikos teisės aktuose, kai vykstama susisiekimo maršrutų tinklo maršrutais. Latvijos Respublikos teisės aktuose nurodytos nuolaidos bilieto kainai taikomos tik keliaujant vietos maršrutais. Prieš įlipdami į autobusą, keleiviai privalo pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę į nuolaidą.  
 • dėl 11 punkto: 11 punkte nurodytos sąlygos Latvijoje taikomos kartu su šiomis papildomomis nuostatomis:
 • dėl 11.6 punkto: Vaikams iki 7 metų leidžiama keliauti tik lydimiems suaugusio arba ne jaunesnio nei 13 metų asmens.
 • dėl 11.7 punkto: Vaikams iki 6 metų draudžiama keliauti be lydinčio suaugusio asmens, jei kelionės laikas yra nuo 22 val. iki 6 val.
 • dėl 11.8 punkto: Jei vaikai iki 18 metų iš Latvijos vyksta tarptautiniais maršrutais, jų tėvai arba globėjai privalo užtikrinti, kad tokie vaikai turėtų visus dokumentus, reikalingus kertant valstybės sieną. 
 • dėl 18 punkto: 18 punkte nurodytos nuostatos Latvijoje netaikomos, bet joje galioja šios nuostatos:
 • dėl 18.9.1 punkto: Jei keleivis atsisakė kelionės ir grąžino anksčiau įsigytą bilietą, jis turi teisę į bilieto kainos kompensaciją pagal šias sąlygas ir taikytinus teisės aktus.
 • dėl 18.9.2 punkto: Pagal šias sąlygas ir taikytinus teisės aktus FlixBus privalo atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius (išskyrus negautą pelną), jei keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais (pagal taikytinų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus) vežanti kelių transporto priemonė atvyko ar išvyko ne pagal grafiką, taip pat jei buvo atšauktas tarptautinio maršruto reisas, į kurį keleivis buvo įsigijęs bilietą.
 • dėl 18.9.3 punkto: Bagažo sugadinimo ar praradimo atveju FlixBus kaip vežėjas dėl to įformina atitinkamą aktą ir atlygina keleiviui žalą pagal šias sąlygas ir taikytinus teisės aktus.
 • dėl 18.9.4 punkto: Jei bagažas, už kurį FlixBus kaip vežėjas išmokėjo atitinkamą kompensaciją, vėliau randamas, keleivis turi teisę prašyti atiduoti tokį bagažą, tačiau su sąlyga, kad jis / ji grąžina gautą kompensaciją (atsižvelgiant į rasto bagažo būklę).
 • dėl 18.9.5 punkto: FlixBus kaip vežėjui tenka atsakomybė už vežimo metu padarytą žalą, sąlygojusią keleivio mirtį ar negalią ar kitokį sveikatos sutrikdymą ar kitokią žalą jo / jos turtui, nebent vežėjas įrodo, kad tokią žalą sukėlė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė, nukentėjusiojo / nukentėjusiosios ketinimas arba nukentėjusiojo / nukentėjusiosios didelis aplaidumas. Vežėjas atsako už žalą, sukeltą įlaipinant ar išlaipinant keleivius, taip pat sukraunant ar iškraunant bagažą, jei nustatoma vežėjo kaltė.
 • dėl 18.9.6 punkto: Maksimali kompensacijos suma keleivio mirties ar kūno sužalojimo atveju arba bagažo praradimo ar sugadinimo atveju nustatoma individualiai ir apsiriboja 220 000 Eur vienam keleiviui arba 1 200 Eur bagažo vienetui. Jei sugadinamas neįgaliojo vežimėlis, kita judėjimo įranga ar pagalbiniai įtaisai, kompensacijos dydis visais atvejais lygus prarastos ar sugadintos įrangos pakeitimo arba remonto kainai.
 • dėl 18.9.7 punkto: Prieš pateikdamas ieškinį dėl FlixBus kaip vežėjo pažeistos vežimo sutarties, keleivis nusiskundimą turi pateikti FlixBus. Prie teikiamo skundo pridedami pagrindžiantys dokumentai. Skundas FlixBus turi būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią buvo ar turėjo būti suteikta reguliariojo susisiekimo paslauga. Gavus skundą, FlixBus kaip vežėjas per mėnesį informuoja keleivį, ar skundas yra pagrįstas, atmestas ar vis dar nagrinėjimas. Galutinis atsakymas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skundo gavimo.
 • dėl 19 punkto: Šios nuostatos netaikomos jungiamiesiems maršrutams, kuriais veža SIA FlixBus Latvia.
 • dėl 20 punkto: 20 punkte nurodytos nuostatos Latvijoje netaikomos, bet joje galioja šios nuostatos: Visi ginčai tarp keleivio ir SIA FlixBus Latvia sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose.

9. Papildomos Lietuvoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 3.5.3 punkto: Kai keliaujama Lietuvoje (vietos maršrutais), įstatymu nustatytos nuolaidos taikomos asmenims, turintiems į jas teisę pagal Lietuvos transporto lengvatų įstatymą. Tokiu atveju bilieto kaina apskaičiuojama pagal įstatymu nustatytą nuolaidą ir atitinkamam maršrutui taikomą vežimo mokestį, nurodytą tuo metu galiojančiame kainoraštyje. Prieš įlipdami į autobusą, keleiviai privalo pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę į nuolaidą.
 • dėl 15.1 punkto: Į bilieto kainą įskaičiuotas leistinas bagažas vienam keleiviui apsiriboja vienu nemokamo bagažo vienetu, kurio didžiausi matmenys 100 x 50 x 50 cm vienetui. Kiek kitokie matmenys leidžiami tuo atveju, jei bendras bagažo dydis, sudėjus jo aukštį, plotį ir ilgį, neviršija 200 cm. Kiekvienam keleiviui leidžiama nemokamai vežtis vieną bagažo vienetą iki 25 kg. Bagažu laikomi lagaminai ir krepšiai (rankinės). Vežtis kelioninių kuprinių neleidžiama. Plačiau apie leistiną bagažą galite sužinoti užsisakydami bilietus.
 • dėl 15.2.1 punkto: Rankinį bagažą leidžiama vežtis nemokamai, bet vienam keleiviui jis apsiriboja vienu bagažo vienetu, kurio bendras dydis, sudėjus aukštį, plotį ir ilgį, neviršija 120 cm, o svoris neviršija 7 kg. 
  Keliaujant Lietuvoje (vietos maršrutais), studentams leidžiama vežtis didesnių (nei nurodyta pirmiau) matmenų rankinį bagažą, jei jis būtinas jų studijoms.
 • dėl 18.1 ir 18.3, 18.4.1 ir 18.6 punktų: Taikomos įstatymų nuostatos dėl atsakomybės. 
 • dėl 19 ir 20 punktų: Šios nuostatos netaikomos jungiamiesiems maršrutams, kuriais veža UAB „FlixBus Lithuania“. Keleivių vežimui, kurį vykdo UAB „FlixBus Lithuania“, taikoma Lietuvos teisė. Bet koks potencialus teisminis ginčas tarp UAB „FlixBus Lithuania“ ir keleivio turi būti nagrinėjamas Lietuvos teisme.

10. Jungtinei Karalystei taikomos papildomos vežimo sąlygos

 • dėl 11.3 punkto: Taikoma kelionėms, kurios lieka tik JK.
 • dėl 11.4 punkto: Jei paslaugos teikiamos už JK ribų, vaikas turi būti bent 16 metų amžiaus, kad galėtų keliauti savarankiškai.

11. Papildomos Ispanijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 19 punkto: „Flix SE“ aiškiai atsisako ir nepripažįsta Transporto arbitražo tarybų kompetencijos spręsti ginčus, susijusius su jos teikiamomis paslaugomis. Jei keleiviai teikia pretenzijas Transporto arbitražo taryboms, jie bus informuoti apie alternatyvias ginčų sprendimo galimybes.

12. Papildomos Graikijoje taikomos vežimo sąlygos

 • dėl 9 punkto: Keleiviams taikomi šie įpareigojimai:
  • Keleiviams draudžiama kelti triukšmą (pavyzdžiui, klausytis radijo iš telefono).
  • Negalima klijuoti lipdukų, dalytis spausdinta medžiaga, prekiauti prekėmis, vykdyti bet kokio pavidalo propagandą, groti muzikos instrumentais ir prašyti išmaldos.
 • dėl 11.2 punkto: Jaunesni nei 7 metų vaikai ir nepilnamečiai gali keliauti visomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis reguliariomis linijomis tik lydimi suaugusio asmens.
 • dėl 11.3 punkto: 7–14 metų vaikai ir nepilnamečiai gali keliauti vieni, tik jei vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas užsakymo metu raštu patvirtina, kad minimas nepilnametis gali ir turi galimybe vykti į kelionę nelydimas ir be priežiūros. „Flix“, „FlixCompanies“ ir jų asocijuotosios bendrovės aiškiai neprisiima jokios atsakomybės už nepilnamečio priežiūrą. Vaikai, keliaujantys vieni, negali keliauti naktiniais reisais arba kirsti valstybės sienų. Be to, visi vaikai, keliaujantys vieni, neturi teisės keliauti jungiamaisiais maršrutais.
 • dėl 11.4 punkto: Jeigu paslaugos teikiamos keliaujant iš Graikijos į ES valstybes nares ir atvirkščiai, vaikai ir nepilnamečiai gali keliauti savarankiškai, kai jiems sukanka 6 metai. Jeigu vaikai lydimi, vaiko palydovas turi įdėti visus vežimėlius į bagažo skyrių.
 • dėl 16.1 punkto: Keleiviams, keliaujantiems iš Graikijos į valstybes nares ir atvirkščiai, gali būti leidžiama vežti mažus gyvūnus, už kuriuos atsako keleivis ir atsižvelgiant į vairuotojo ir kitų pervežėjo įgaliotų darbuotojų spendimą, atsižvelgiant į transporto priemonės pripildymą (talpumą) ir keleivių saugumą (išskyrus tarnybinius šunis), jeigu:
  • Jie laikomi saugiame uždaro tipo transportavimo narve, kurio matmenys yra iki 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • Juos lydi jų savininkas arba prižiūrėtojas.
  • Savininkas arba prižiūrėtojas turi asmeninę sveikatos kortelę – gyvūno pasą.
  • Gyvūno savininkas arba prižiūrėtojas būna arti jo ir rūpinasi, kad kiti keleiviai išvengtų sužalojimo arba nepatogumų.
  • Gyvūnams skirtos vietos yra laisvose transporto priemonių erdvėse, ne koridoriuose, įėjimo / išėjimo ir bilietų tikrinimo vietose, kad nekeltų pavojaus saugiam kitų keleivių vežimui.
  • Teikiant reguliarias ir retkartines tarpmiestines ir bendrijos vidaus paslaugas gyvūnai turi privalomai būti keleivių salone ir jokiomis aplinkybėmis ne bagažo skyriuje (įskaitant gyvūnus siuntiniuose).
  • Konkrečiai tarnybiniai šunys, būtent apmokyti vedliai akliems žmonėms ir šunys, padedantys judėti žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų, taip pat būti tarnybiniais dresuojami šunys vežami taip:
  • Be narvo ir antsnukio, jeigu turi pavadėlį, nepriklausomai nuo jų dydžio.
  • Tam tikrais atvejais tarnybinio šuns naudotojas arba dresuotojas turi turėti, o bilietų tikrintojo arba specialiai šiam tikslui įgalioto darbuotojo paprašytas turi parodyti teisės aktuose nustatytus dokumentus, patvirtinančius gyvūno išdresavimo pakankamumą (jeigu jis yra išdresuotas arba dresuojamas), jo sveikatą ir kad šuns naudotojas arba dresuotojas turi atitinkamą gyvūno naudojimo pažymėjimą ir įrodymą.
  • Jei naudotojas arba dresuotojas yra ES pilietis arba trečiosios šalies pilietis, bet trumpą laiką gyvena Graikijoje, tuomet reikalingus dokumentus, kuriuos išduoda kilmės šalies oficiali agentūra arba tarnyba, reikia išversti į anglų kalbą. Ilgalaikio buvimo Graikijoje atveju (t. y. darbo, nuolatinio buvimo ir pan. priežastys) minėtus dokumentus Graikijos valdžios institucijos užsienyje (ambasados ir kt.) turi oficialiai išversti į graikų kalbą pagal atitinkamų teisės aktų nuostatas.
  • Tarnybinio šuns naudotojas arba dresuotojas privalo pasirūpinti transporto priemonės švara ir netrukdomu kitų keleivių tranzitu bei judėjimu.

Pažymima, kad žalos padarymo atveju taikomos bendrosios Civilinio kodekso nuostatos dėl gyvūnų turėtojo atsakomybės už žalą, kurią jis padarė kitam asmeniui (CV 924 straipsnis).

 • dėl 14 punkto: Vežėjas ir jo bendradarbiai privalo apdrausti keleivius nuo eismo įvykio per visą transportavimo laikotarpį nuo transporto priemonės įvažiavimo į laivą iki išvažiavimo iš jo.