Įstatymu nustatytos nuolaidos Lenkijoje

1. 100 % – pasienio apsaugos darbuotojai – nelegali migracija

pasienio apsaugos darbuotojai, vykdantys oficialias pareigas, susijusias su nelegalios migracijos prevencija ir kova su ja, vykstantys ypač svarbiais tarptautinės reikšmės transporto maršrutais

- galioja įprasto, greitojo ir Express maršruto kelionėms

2. 95 % – neregių vedliai

vedlys ar globėjas, kelionėje lydintis neregį

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

3. 95 % – karo veteranų globėjai

karo veteraną, kuris laikomas visiškai nedarbingu ir negali gyventi savarankiškai, lydintis asmuo ar globėjas

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

4. 95 % – neveiksniais žmonėmis besirūpinantys asmenys

vedlys arba globėjas, lydintis neveiksnų asmenį

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

5. 93 % – neregiams

neregiai, kurie yra laikomi negalinčiais gyventi savarankiškai

- galioja įprasto maršruto kelionėms

6. 78 % – pasienio apsaugos darbuotojai

pasienio apsaugos darbuotojai, vilkintys uniformas ir vykdantys oficialias pareigas, susijusias su sienų apsauga, arba lydintys nusikaltėlius, patruliuojantys arba vykdantys veiklą, susijusią su pasienio eismo kontrole

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

7. 78 % – muitinės ir turto departamento pareigūnai

muitinės ir turto departamento pareigūnai, atliekantys oficialias patikras, kaip nurodyta 2016 m. lapkričio 16 d. nacionalinio mokesčių administravimo akto V skyriuje (Teisinis žurnalas, punktas 1947)

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

8. 78 % – policijos pareigūnai

uniformuoti policijos pareigūnai, kurie lydi nuteistus asmenis arba veža saugomą turtą, transportuoja specialias siuntas, patruliuoja arba teikia pagalbą teisėsaugos institucijoms

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

9. 78 % – karo policininkai

karo policininkai ir kariuomenės teisinės sistemos darbuotojai, kurie oficialiai patruliuoja arba vykdo kitą oficialią veiklą viešajame transporte

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

10. 78 % – neįgalūs vaikai

neįgalūs vaikai ir paaugliai (iki 24 metų), vykstantys iš savo gyvenamosios vietos į šias vietas:

vaikų darželiai, mokyklos, aukštojo mokslo įstaigos, globos ir švietimo įstaigos, švietimo mokymo įstaigos, specialiojo ugdymo centrai, centrai, suteikiantys galimybę vaikams ir paaugliams atitikti mokyklos ir studijų reikalavimus, reabilitacijos ir švietimo centrai, socialinės globos namai, paramos centrai, sveikatos priežiūros įstaigos, psichologinio ir pedagoginio konsultavimo klinikos, įskaitant specializuotas klinikas ir reabilitacijos įstaigas – įskaitant vykimą atgal

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

11. 78 % neįgalių vaikų ir paauglių globėjai

tėvai arba globėjai, lydintys neįgalų vaiką arba paauglį kelionėse į šias vietas:

vaikų darželiai, mokyklos, aukštojo mokslo įstaigos, globos ir švietimo įstaigos, švietimo mokymo įstaigos, specialiojo ugdymo centrai, centrai, suteikiantys galimybę vaikams ir paaugliams atitikti mokyklos ir studijų reikalavimus, reabilitacijos ir švietimo centrai, socialinės globos namai, paramos centrai, sveikatos priežiūros įstaigos, psichologinio ir pedagoginio konsultavimo klinikos, įskaitant specializuotas klinikas ir reabilitacijos įstaigas – įskaitant vykimą atgal

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

12. 78 % – karo invalidai, kurie negali savarankiškai dirbti ir gyventi

karo invalidu laikomas asmuo, kurie negali savarankiškai dirbti ir gyventi

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

13. 78 % – neprofesionalūs kariai

kariai, atliekantys privalomąją karinę tarnybą, išskyrus periodinę bei žalos stabdymo tarnybą, bei asmenys tarnaujantys pagal įvairias tokios privalomosios tarnybos veiklos formas

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

14. 78 % – vaikai iki 4 metų

vaikai iki 4 metų, kurie sėdi savo sėdynėje

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

15. 78 % – apakusios civilinės karinių konfliktų aukos

dėl karinių konfliktų apakę civiliai, kurie laikoma negalinčiais gyventi savarankiškai

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

16. 78 % – neįgalūs studentai

neįgalūs studentai (iki 26 metų amžiaus), kurie važiuoja iš gyvenamosios vietos į šias įstaigas:

vaikų darželiai, mokyklos, aukštojo mokslo įstaigos, globos ir švietimo įstaigos, švietimo mokymo įstaigos, specialiojo ugdymo centrai, centrai, suteikiantys galimybę vaikams ir paaugliams atitikti mokyklos ir studijų reikalavimus, reabilitacijos ir švietimo centrai, socialinės globos namai, paramos centrai, sveikatos priežiūros įstaigos, psichologinio ir pedagoginio konsultavimo klinikos, įskaitant specializuotas klinikas ir reabilitacijos įstaigas – įskaitant vykimą atgal

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

17. 51 % – akli asmenys

akli asmenys, kurie laikomi negalintys gyventi savarankiškai

- galioja pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

18. 51 % – veteranai

veteranai ir kiti atitinkamų grupių asmenys – pensininkai, invalidai bei asmenys gaunantys pensijas ar šeimos išmokas

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

19. 51 % – antikomunistinės opozicijos aktyvistai ir dėl politinių priežasčių represuojami žmonės

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

20. 49 % – asmenys, kurie negali gyventi savarankiškai

asmenys, kurie negali gyventi savarankiškai, išskyrus aklus asmenis, kurie laikomi negalinčiais gyventi savarankiškai

- galioja įprasto maršruto kelionėms

21. 37 % – vyresni nei 4 metų vaikai

vyresni nei 4 metų vaikai, kurie lanko privalomas metines priešmokyklines įstaigas

- galioja įprasto ir pagreitinto maršruto kelionėms

22. 37 % – akli asmenys

akli asmenys, kurie nelaikomi negalinčiais gyventi savarankiškai

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

23. 37 % – neįgalūs veteranai

sužeisti veteranai, gaunantys neįgalumo išmokas dėl traumų ar ligų, nes kariavo už šalies ribų

- galioja įprasto ir greitojo maršruto kelionėms

24. 37 % – karo invalidai

- galioja įprasto, pagreitinto ir greitojo maršruto kelionėms

25. 37 % – asmenys, negalintys gyventi savarankiškai

asmenys, negalintys gyventi savarankiškai, išskyrus akluosius, kurie laikomi negalinčiais gyventi savarankiškai

- galioja įprasto ir greitojo maršruto kelionėms