I.  Bendrosios verslo ir užsakymų sąlygos

Būsena: 2024-03-07

1. Taikymo sritis

1.1 Bendrosios verslo sąlygos ir Specialiosios užsakymo sąlygos taikomos naudojimuisi „FlixBus“ interneto portalais (įskaitant mobiliąją programėlę, skirtą suteikti klientams prieigą prie tokių interneto portalų) ir kelionių užsakymui per „FlixBus“.

1.2 Atkreipkite dėmesį, kad šios Bendrosios verslo sąlygos ir Specialiosios užsakymo sąlygos netaikomos šiems dalykams, kuriuos reglamentuoja atskiros nuostatos ir sąlygos:

a) Savo interneto portaluose „FlixBus“ taip pat leidžia nurodyti ir užsakyti trečiųjų šalių antžeminio transporto paslaugas, kurias siūlo trečiųjų šalių vežėjai, „FlixBus“ įgalioti skelbti ir pristatyti tam tikras keliones jos interneto portaluose, su kuriais „FlixBus“ nėra sudarius partnerystės sutarties dėl bilietų užsakymo (Baltojo žymens vežėjų pasiūlymai). Šie pasiūlymai nelaikomi kelionių užsakymu per „FlixBus“, nes šių pasiūlymų atžvilgiu „FlixBus“ leidžia tik užsakyti Baltojo žymens vežėjų pasiūlymus per svetainę booking.flixbus.com arba per mobiliąją programėlę, skirtą suteikti klientams prieigą prie tos svetainės (kartu – Baltojo žymens platforma). Baltojo žymens vežėjo pasiūlymo tinkamumas atliekant užsakymo procedūrą nurodomas nukreipimu iš „FlixBus“ interneto portalų į Baltojo žymens platformą. Klientų prieiga prie Baltojo žymens platformos ir „FlixBus“ bei jos partnerių teikiamų paslaugų nuostatos ir sąlygos Baltojo žymens vežėjų pasiūlymų užsakymų per Baltojo žymens platformą atžvilgiu reglamentuojamos atskiromis Baltojo žymens platformos nuostatomis ir sąlygomis.

b) Keleivių vežimą reglamentuoja atskiros nuostatos ir sąlygos, kurios priklauso nuo atitinkamo pagal sutartį dirbančio vežėjo. Atitinkamas pagal sutartį dirbantis vežėjas (Vežėjas) ir atitinkamos vežimo nuostatos bei sąlygos (Vežėjo nuostatos ir sąlygos) bus nurodyti per paieškos ir užsakymo procedūrą.

2. Sutarties partneris

Kelionių užsakymų (bilietų pardavėjas) ir žiniatinklio portalo sutarties partneris yra „Flix SE“, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Miunchenas, toliau vadinama „Flix“.

3. Žiniatinklio portalo naudojimas komerciniais tikslais

3.1. Kainų palyginimo svetainės gali sudaryti rašytinę sutartį su „Flix“, pagal kurią svetainės gali gauti, tvarkyti ir skelbti „Flix“ kainas ir tvarkaraščius.

3.2. Naudoti „Flix“ žiniatinklio portalą ne privačiais ar komerciniai tikslais draudžiama. Naudoti automatizuotas sistemas siekiant išgauti duomenis iš šios žiniatinklio svetainės komerciniams tikslams („ekrano nurašymas“) draudžiama. „Flix“ pasilieka teisę imtis atitinkamų veiksmų dėl tokių taisyklių pažeidimo.

4. Mokėjimai ir čekiai

4.1. Bilietus galima įsigyti naudojant įvairius mokėjimo metodus, priklausomai nuo užsakymo svetainės:

 • Internetu: „PayPal“, debeto, kredito kortelė („Mastercard“ / „Visa“ / „Amex“), „SOFORT“ banko pavedimas, „iDeal“, „Postfinance“, „Carte Bleue“, „DotPay“, „Google Pay“, „Apple Pay“. Mes pasiliekame teisę neteikti tam tikrų mokėjimo būdų už bet kokį užsakymą ir prašyti naudoti kitokius mokėjimo metodus.
 • Transporto priemonėje: Grynieji pinigai.
 • Pardavimo taškuose / kelionių agentūrose: Mokėjimai visais agentūros naudojamais mokėjimo būdais ir mokėjimai grynaisiais pinigais priimami visais atvejais. Jeigu pardavimo vieta yra vežėjo transporto priemonė, gali būti, kad apmokėti bus galima tik grynaisiais arba kredito kortele.

4.2. [Nullified]

4.2.1. [Nullified]

4.2.2.1. Mokėjimai kredito kortele

4.2.2.2. Jeigu mokama kredito kortele, klientui baigiant registraciją lėšos bus nurašytos nuo jo sąskaitos. Grąžinimo atveju mokėdamas kredito kortele klientas užsakymo teikimo metu nurodo savo kredito įstaigai perduoti „Flix“ ar jos įgaliotajai trečiajai šaliai kliento vardą, išsamų adresą, kad „Flix“ galėtų pateikti savo reikalavimus klientui.

4.2.2.3. Grąžinant kredito kortele sumokėtą mokestį keleiviai privalo sumokėti banko mokesčius. Taip pat gali būti taikomi atšaukimo mokesčiai. Keleiviams suteikiama galimybė įrodyti, kad mokėjimo grąžinimas kainavo mažiau arba lėšos buvo grąžintos nemokamai. Mokėjimų grąžinimo atveju klientams gali būti laikinai arba ilgesniu laikotarpiu uždrausta vykdyti mokėjimus kredito kortele.

4.2.3. „Flix“ nepavykus mokesčio susigrąžinti, reikalavimas perduodamas išorės paslaugų teikėjui, kur jis bus toliau apdorojamas. Tuo tikslu „FlexMobility“ gali perduoti visus reikalaujamus asmens skolininkų duomenis tam išorės paslaugų teikėjui.

4.2.4. Įskaita; teisė išskaityti

4.2.4.1. Klientai turi teisę išskaityti mokėjimą, tik jeigu priešpriešinis reikalavimas buvo teisiškai patvirtintas, arba dėl jo mes nepateikėme prieštaravimo ar jį pripažinome. Be to, klientai turi teisę iškaityti lėšas tik jeigu jų priešpriešinis reikalavimas yra pagrįstas tais pačiais sutartiniais santykiais.

4.2.4.2. Jeigu klientas neįvykdo kokios nors savo mokėjimo prievolės, visi esami mokėjimo reikalavimai pagal tuos pačius teisinius santykius tampa nedelsiant vykdytini.

4.2.5. Mokėjimų mokesčiai

4.2.5.1. Į bendrą internetinėje parduotuvėje nurodytą kainą yra įskaityti mokėjimų mokesčiai, kuriuos trečiosios šalies paslaugų teikėjai taiko Jums naudojantis pasirinktu mokėjimo metodu, ir kuriuos Jūs turite sumokėti, taip pat įstatymais nustatyti pardavimo mokesčiai.

4.2.5.2. Klientams, pasirinkusiems mokėjimo būdą, kuriam taikomi mokesčiai, taikomas mokėjimo mokestis, be to, pardavimo mokestis (PVM), atitinkantis viso pirkimo krepšelio procentinę vertę. Kiekvienoje šalyje yra bent vienas nemokamas ir bendras mokėjimo būdas.

4.3.Čekių išpirkimas:

4.3.1. Užsakant kelionę gali būti išpirktas ne daugiau nei vienas čekis. Čekius galima išpirkti tik internetu arba per mūsų partneres agentūras.

Piniginę vertę turinčiais čekiais, vadinamais „kredito čekiais“, gali būti išpirkta visa krepšelio vertė.

Nuolaidos čekiai, turintys procentinę vertę, arba čekiai nemokamai kelionei gali būti panaudoti išpirkti tik bilieto kainą. Šio tipo čekių negalima panaudoti sumokėti už papildomas paslaugas (pvz., paslaugų mokesčiai, papildomi mokesčiai už dviračius ar bagažą).

4.3.2. Pagal rinkodaros programą „Flix“ vykdant čekių kampanijas vienas asmuo gali įsigyti ir naudoti ne daugiau nei tris čekius. Jeigu asmuo išperka daugiau nei tris čekius, įsigytus iš vienos čekių kampanijos, „Flix“ gali atšaukti visus užsakymus, viršijančius pirmuosius tris bilietus. Šios taisyklės gali būti nuspręsta nesilaikyti specialių pardavimo akcijų metu.

4.3.3. Rinkodaros kampanijos metu išduoti arba kaip geros valios gestas padovanoti čekiai nustoja galioti baigus pirmąjį registravimo procesą.

4.3.4. Čekių naudoti komerciniais tikslais ir ypač jų perparduoti, neleidžiama; tokiu atveju „Flix“ taiko nuobaudas blokuodama bilietus ir (arba) teikdama pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

4.3.5. Neišnaudota čekio vertė negali būti išmokama.

4.3.6. Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su dovanų čekių pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „Flix“ pasilieka teisę uždaryti atitinkamo kliento paskyrą ir (arba) pareikalauti kliento naudoti alternatyvų mokėjimo metodą ir (arba) sustabdyti čekio galiojimą. Tokiu atveju čekis negali būti nei patvirtintas, nei išpirktas.

4.3.7. Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su dovanų čekių pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „Flix“ pasilieka teisę anuliuoti visus ar dalį išperkant čekį įsigytus bilietus.

4.4. „Interflix“ čekių išpirkimas

4.4.1. Teikiant užsakymą gali būti išpirktas ne daugiau kaip vienas čekio kodas. Čekių kodai automatiškai aktyvuojami per 48 val. ir čekiai gali būti išpirkti interntu arba mūsų partnerėse agentūrose.

4.4.2. Čekiai turi būti išpirkti per tris mėnesius.

4.4.3. Galima užsisakyti tik tiesioginę jungiamąją paslaugą, išskyrus kelionę pirmyn ir kelionę atgal. Išvykimo vieta nebūtinai turi būti ta pati, kaip kelionės tikslo vieta.

4.4.4. Čekiai yra asmeniniai ir neperleidžiami.

4.4.5. Užsakymus galima pakeisti tik per mūsų klientų aptarnavimo skyrius. Atšaukti užsakymų neleidžiama.

4.4.6. Čekių neleidžiama naudoti komerciniais tikslais, ir ypač perparduoti čekių kodus, už šio draudimo pažeidimą „Flix“ taiko nuobaudas blokuodama bilietus ir (arba) teikdama pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

4.4.7. Neišnaudota čekio vertė negali būti išmokama.

4.4.8. Kiekviena kelionė, užsakyta išperkant čekį, yra tvarkoma atskirai ir yra atskiriama nuo kitų kelionių.

4.4.9 Keleivis turi teisę nutraukti pirkimo sutartį, apie tai pranešęs prieš 14 dienų. Pranešimas apie sutarties nutraukimą teikiamas teksto forma.

4.5. Kainų kampanijos

4.5.1. Pagal rinkodaros programą „Flix SE“ vykdant kainų kampanijas vienas asmuo gali nusipirkti ne daugiau kaip tris sumažintos kainos bilietus. Pagal tą pačią kainų kampaniją vienas asmuo gali nusipirkti tik tris bilietus, priešingu atveju „Flix SE“ gali anuliuoti visus vėlesnius užsakymus. Ši taisyklė gali būti netaikoma per specialias pardavimo skatinimo akcijas.

4.5.2. Bilietų neleidžiama naudoti komerciniais tikslais, ir ypač perparduoti čekių kodus, už šio draudimo pažeidimą „Flix SE“ taiko nuobaudas sustabdydama bilietų galiojimą ir (arba) teikdama pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

4.5.3.Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su bilietų pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „Flix SE“ pasilieka teisę uždaryti atitinkamo kliento paskyrą ir (arba) pareikalauti kliento naudoti alternatyvų mokėjimo metodą ir (arba) anuliuoti bilietus. „Flix SE“ netenkins jokių reikalavimų tvirtinti arba išpirkti tokius bilietus.

4.5.4. Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su bilietų pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „Flix SE“ pasilieka teisę anuliuoti visus ar dalį nupirktų bilietų.

4.5.5. Akcijos metu nupirkti bilietai, kurių kaina gali pasikeisti akcijai pasibaigus, turi būti perkami už visą kelionės arba biliete išspausdintą dieną galiojusią kainą.

5. Atšaukimas ir pakartotinis užsakymas

5.1. Pakartotinis užsakymas gali būti teikiamas tik pirmiausiai atšaukus užsakytąją kelionę. Kelionę galima užsakyti arba prieš išvykstant į kelionę pagal 5.2 arba 5.5 punktą, arba nepanaudojus bilieto pagal 5.6 punktą. Vairuotojai negali už Jus pakeisti ar atšaukti užsakymo.

5.2. Atšaukti užsakymą galima tik per „Flix“ svetaines arba partneres agentūras, „FlixCompanies“ bilietų pardavimo punktus likus ne mažiau nei 15 (penkiolika) minučių iki numatyto išvykimo laiko. Kelionė į abi puses laikoma vienu užsakymu.

5.3. Atšaukus užsakymą išduodamas atšaukimo čekis. Atšaukimo čekis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išdavimo datos ir suteikia keleiviui teisę per tą laikotarpį teikti naują čekio vertės užsakymą. Jeigu naujo užsakymo kaina didesnė nei čekio vertė, keleivis turės sumokėti skirtumą. Jeigu užsakymo kaina yra mažesnė nei čekio vertė, skirtumas įskaitomas į čekio vertę ir gali būti panaudotas kitam užsakymui. Nuo šio punkto nuostatų galima nukrypti per ribotą laiką galiojančias pardavimo skatinimo akcijas. Išsamesnės informacijos galima rasti žiniatinklio portalo pardavimo skatinimo sąlygose.

5.4. Atšaukimo mokestis bus taikomas kiekvienai atšauktai kelionei ir kiekvienam keleiviui. Išduodamo atšaukimo čekio vertė bus lygi bilieto kainai atėmus su atšaukimu susijusias išlaidas. Pakeitus keleivio vardą turi būti sumokėtas kainos skirtumas, jeigu per tą laiką bilieto kaina išaugo. Telefono numeris gali būti pakeistas nemokamai.

5.5. Jeigu atšaukimo čekis naudojamas užsakymui, naujajai kelionei taikomos tos pačios atšaukimo sąlygos.

5.6. Jeigu kelionės, kurios vežėjai yra „FlixCompanies“, bilietas yra kelionei nepanaudojamas, pateikus bilietą grąžinama bilieto kaina atėmus kiekvienai kelionei ir keleiviui apskaičiuotą tvarkymo mokestį, nebent keleivis gali įrodyti, kad jis patyrė mažesnės vertės nuostolius. Įrodinėjimo dėl bilieto nepanaudojimo našta tenka keleiviui. Bilietas išduodamas kiekvienam asmeniui ir kiekvienai kelionei. Jungtys su pervežimais (sujungimai) laikomi viena kelione. Prašymas gali būti pateiktas neformaliai per 3 mėnesius. Prašymas turi būti nusiųstas „Flix“ arba „FlixBus DACH“, pašto adresas Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639, Miunchenas, arba „FlixBus DACH GmbH“, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlynas. Jeigu vežėjas yra „Flix SE“ arba „FlixBus DACH GmbH“ ir jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau nei praėjus vienai savaitei nuo bilieto galiojimo pabaigos, tvarkymo mokestis bus sumažinamas iki 2 EUR (arba ekvivalento atitinkama valiuta) už kiekvieną keleivį ir kelionę, pridedant visus banko pavedimo mokesčius. Todėl tvarkymo mokesčio suma nustatoma pagal prašymo pateikimo laiką po išvykimo. 5.6 punktas netaikomas „FlixTrain GmbH“ išduotiems bilietams.

5.7. Pirmiau nurodytosios nuostatos dėl tvarkymo mokesčių, atšaukimo mokesčių ar bet kokių kitų mokesčių netaikomos, jeigu bilieto kainą prašoma grąžinti dėl priežasčių, už kurias atsakingas „Flix SE“ arba „FlixCompanies“. Atėmus tvarkymo mokestį ar bet kokį pervedimo mokestį bilieto kaina pervedama tik į kliento teikiant užsakymą nurodytą sąskaitą, arba į kredito kortelės sąskaitą, jeigu už bilietą buvo sumokėta kredito kortele.

5.8 Kitokios atšaukimo taisyklės, numatytos bet kuriose Vežėjo nuostatose ir sąlygose, netaikomos.

6. Paslaugos mokestis

Kiekvienam užsakymui taikomas 0,99 EUR (arba ekvivalento atitinkama valiuta) paslaugos mokestis. Mokestis taikomas kiekvienam užsakymui už naudojimąsi užsakymo svetaine arba programėle, taip pat kitais klientams skirtais įrankiais, įskaitant, pavyzdžiui, „Tvarkyti užsakymus“ / savitarnos galimybes keisti keliones, pridėti bagažo.

Klientui atšaukus sutartį, paslaugos mokesčio pinigų grąžinimas nevykdomas. Užsakymams telefonu (klientų aptarnavimo tarnyba) arba vienoje iš mūsų agentūrų ir neprisijungusiems pardavėjams gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

7. Jurisdikcijos vieta

Registruotųjų pardavėjų, fizinių ir juridinių asmenų, kurie neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje, taip pat fizinių asmenų, kurie sudarė sutartį dėl vežimo po to, kai jie persikėlė ar įsikūrė užsienyje, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta skundo pateikimo metu yra nežinoma, jurisdikcijos vieta yra Miunchenas.

8. Atskirų nuostatų negaliojimas

Jeigu atskiros šių Bendrųjų verslo sąlygų ir Specialiųjų užsakymo sąlygų nuostatos būtų arba taptų visai ar iš dalies negaliojančios arba niekinės, tai iš esmės nedaro poveikio sutarties kaip visumos veiksmingumui.
 

II. Nukrypimai konkrečių šalių atveju

1.  Švedija

 • dėl 4.1 punkto: Švedijoje transporto priemonėje galima mokėti tik mokėjimo kortele („MasterCard“, „Visa“, „American Express“, „Maestro“, „Visa Electron“, „Pay V“, „JCB“, „Diners Club“, „China Union Pay“). Be to, Švedijoje bilietą galima nusipirkti iš autobuso vairuotojo naudojant mobilųjų telefoną, NFC grindžiamas mokėjimo sistemas (pavyzdžiui, „Swish“, „Mobile Pay“, „Apple Pay“, „Android Pay“).

2.  Lenkija

 • dėl 4.1 punkto: Kai jungiamąsias vežimo paslaugas teikia „FlixBus Polska sp. z.o.o.“, autobusuose galima nusipirkti bilietus tik mokant kortele („Visa“, „V Pay“, „MasterCard“, „Maestro JCB“, „Polcard“, „Polcard BIS“, „Diners Club“, „American Express“) ir per BLIK sistemą.
 • dėl 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6 punktų: Šios nuostatos netaikomos „FlixBus Polska sp.z.o.o.“ teikiamoms jungiamosioms vežimo paslaugoms.
 • dėl 5.1 punkto: Atšaukimas negalimas dėl to, kad bilietu nebuvo pasinaudota ir po to prašoma grąžinti pinigus už jungtis, kurias aptarnauja „FlixBus Polska sp. z o.o.“ arba bet koks Vežėjas, turintis registruotą biurą Lenkijoje.
 • dėl 5.4 punkto: Atšaukimo mokestis netaikomas už jungtis, kurias aptarnauja „FlixBus Polska sp. z o.o.“ arba bet koks Vežėjas, turintis registruotą biurą Lenkijoje.
 • dėl 6 punkto: Mokėjimams Lenkijos zlotais aptarnavimo mokestis yra 2,99 PLN.

3. Čekijos Respublika

 • dėl 5.4 punkto: Už Čekijos kronas įsigytiems bilietams atšaukimo mokestis netaikomas.
 • dėl 7 punkto: Visi galimi ginčai tarp „FlixBus CZ s.r.o.“ ir keleivio perduodami spręsti teismui Čekijos Respublikoje.

4. Jungtinė Karalystė

 • dėl 5.6 punkto: Bilieto galiojimui pasibaigus, bilieto kainos grąžinimo sąlyga „FlixBus UK Limited“ arba bet kurio Vežėjo, turinčio registruotą biurą JK, aptarnaujamose jungtyse netaikoma.

5. Prancūzija

 • dėl 5.6 punkto: Bilieto kainos grąžinimo pasibaigus jo galiojimui sąlyga „FlixBus France S.A.R.L.“ aptarnaujamose jungtyse Prancūzijoje netaikoma.

6. Portugalija

 • dėl 5.6 punkto: Bilieto galiojimui pasibaigus, bilieto kainos grąžinimo sąlyga „FlixBus Portugal Unipessoal LDA“ arba bet kurio Vežėjo, turinčio registruotą biurą Portugalijoje, aptarnaujamose jungtyse Portugalijoje netaikoma.

7. Ukraina

 • dėl 4.5.1 punkto: Į bendrą interneto parduotuvėje nurodytą kainą yra įskaityti mokėjimų mokesčiai, kuriuos trečiosios šalys (iš „FlixBus“ pusės) paslaugų teikėjai taiko Jums naudojantis pasirinktu mokėjimo metodu, ir kuriuos Jūs turite sumokėti, taip pat teisės aktais nustatyti pardavimo mokesčiai.
  Nepriklausomai nuo to, kas nurodyta šiame dokumente, į bendrą interneto parduotuvėje nurodytą kainą, kurią turi sumokėti klientas, negali būti įtraukti jokie kliento banko ir (arba) finansų įstaigos mokesčiai, kurie gali būti papildomai taikomi pagal atitinkamas taisykles arba teisės aktus, susijusius su tokiu banku / finansų įstaiga „FlixBus“ nežinant ir nedalyvaujant, taikomi, be kita ko, dėl kliento atitinkamo banko / finansų įstaigos taikomos dvigubos konversijos. Taigi, Šalys susitaria ir patvirtina, kad bendra kaina, kurią turi sumokėti klientas, gali būti papildomai apmokestinta ir „Flixbus“ su tuo nėra susijusi ir neatsako už tokius papildomus mokesčius.
 • dėl 6 punkto: Bet kokio galimo teisminio ginčo tarp LLC „FlixBus-Ukraina“ ir keleivio, Ukrainos piliečio, jurisdikcijos vieta apibrėžiama pagal galiojančiuose Ukrainos teisės aktuose numatytą jurisdikciją.

8. Estija

 • dėl 4.1 punkto: FlixBus Estonia OÜ vykdomų maršrutų transporto priemonėse atsiskaityti galima tik kortele.
 • dėl 7 punkto: Bet koks potencialus teisminis ginčas tarp FlixBus Estonia OÜ ir keleivio nagrinėjamas Estijos Respublikos teisme. 

9. Latvija 

 • dėl 7 punkto: Bet kokio potencialaus ginčo tarp SIA FlixBus Latvia ir keleivio sprendimas priklauso Latvijos Respublikos teismų jurisdikcijai. 

10. Lietuva

 • dėl 7 punkto: Keleivių vežimui, kurį vykdo UAB „FlixBus Lithuania“, taikoma Lietuvos teisė. Bet koks potencialus teisminis ginčas tarp UAB „FlixBus Lithuania“ ir keleivio turi būti nagrinėjamas Lietuvos teisme.

11. Danija

 • dėl 4.1 punkto: Danijoje prekyba laive nevykdoma.