Jei patiri sunkumų prisijungdamas prie šios svetainės, paskambink numeriu +37052596831 arba žiūrėk FlixBus Google Assistant programėlę.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I.  Bendrosios verslo ir užsakymų sąlygos

Būsena: 2020-07-21

1. Taikymo sritis

Bendrosios verslo sąlygos ir Specialiosios užsakymo sąlygos, taikomos naudojantis žiniatinklio portalu ir užsisakant keliones „FlixBus“.

2. Sutarties partneris

Kelionių užsakymų (bilietų pardavėjas) ir žiniatinklio portalo sutarties partneris yra „FlixMobility GmbH“, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Miunchenas, toliau vadinama „FlixMobility“.

3. Žiniatinklio portalo naudojimas komerciniais tikslais

3.1. Kainų palyginimo svetainės gali sudaryti rašytinę sutartį su „FlixMobility“, pagal kurią svetainės gali gauti, tvarkyti ir skelbti „FlixMobility“ kainas ir tvarkaraščius.

3.2. Naudoti „FlixMobility“ žiniatinklio portalą ne privačiais ar komerciniai tikslais draudžiama. Naudoti automatizuotas sistemas siekiant išgauti duomenis iš šios žiniatinklio svetainės komerciniams tikslams („ekrano nurašymas“) draudžiama. „FlixMobility“ pasilieka teisę imtis atitinkamų veiksmų dėl tokių taisyklių pažeidimo.

4. Mokėjimai ir čekiai

4.1. Bilietus galima įsigyti naudojant įvairius mokėjimo metodus, priklausomai nuo užsakymo svetainės:

 • Internetu: „PayPal“, debeto, kredito kortelė („Mastercard“ / „Visa“ / „Amex“), „SOFORT“ banko pavedimas, „iDeal“, „Postfinance“, „Carte Bleue“, „DotPay“, „Google Pay“, „Apple Pay“. Mes pasiliekame teisę neteikti tam tikrų mokėjimo būdų už bet kokį užsakymą ir prašyti naudoti kitokius mokėjimo metodus.
 • Transporto priemonėje: Grynieji pinigai.
 • Pardavimo taškuose / kelionių agentūrose: Mokėjimai visais agentūros naudojamais mokėjimo būdais ir mokėjimai grynaisiais pinigais priimami visais atvejais.

4.2. Specialiosios mokėjimams „RatePAY“/kredito kortele taikomos sąlygos:

4.2.1. Papildomos bendros „RatePAY GmbH“ nustatytos sąlygos

Norėdami pasiūlyti Jums priimtiną mokėjimo būdą, mes bendradarbiaujame su „RatePAY GmbH“, kurios adresas yra Franklinstraße 28-29, 10587 Berlynas (toliau vadinama „RatePAY“). Jeigu Jūs (kaip klientas) sudarysite galiojančią sutartį su „RatePAY“ dėl „RatePAY“ mokėjimo metodo naudojimo, Jūsų mokėjimo prašymą perduosime „RatePAY“. Naudodamiesi „RatePAY“ įmokomis, mokėjimo prašymus perduodame „RatePAY“ partneriui bankui. Jeigu naudojate vieną iš „RatePAY“ siūlomų mokėjimo metodų, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens ir užsakymo duomenys būtų perduoti „RatePAY“ siekiant patikrinti asmens tapatybę ir kreditingumą, taip pat sudaryti sutartį. Visus duomenis galima rasti „RatePAY“ mokėjimo metodų papildomose bendrose sąlygose ir duomenų apsaugos pranešime, kuris yra šių Bendrųjų verslo ir užsakymų sąlygų dalis ir taikomas visuomet Jums nauojantis „RatePAY“ mokėjimo metodais.

4.2.2.1. Mokėjimai kredito kortele

4.2.2.2. Jeigu mokama kredito kortele, klientui baigiant registraciją lėšos bus nurašytos nuo jo sąskaitos. Grąžinimo atveju mokėdamas kredito kortele klientas užsakymo teikimo metu nurodo savo kredito įstaigai perduoti „FlixMobility“ ar jos įgaliotajai trečiajai šaliai kliento vardą, išsamų adresą, kad „FlixMobility“ galėtų pateikti savo reikalavimus klientui.

4.2.2.3. Grąžinant kredito kortele sumokėtą mokestį keleiviai privalo sumokėti banko mokesčius. Taip pat gali būti taikomi atšaukimo mokesčiai. Keleiviams suteikiama galimybė įrodyti, kad mokėjimo grąžinimas kainavo mažiau arba lėšos buvo grąžintos nemokamai. Mokėjimų grąžinimo atveju klientams gali būti laikinai arba ilgesniu laikotarpiu uždrausta vykdyti mokėjimus kredito kortele.

4.2.3. „FlixMobility“ nepavykus mokesčio susigrąžinti, reikalavimas perduodamas išorės paslaugų teikėjui, kur jis bus toliau apdorojamas. Tuo tikslu „FlexMobility“ gali perduoti visus reikalaujamus asmens skolininkų duomenis tam išorės paslaugų teikėjui.

4.2.4. Įskaita; teisė išskaityti

4.2.4.1. Klientai turi teisę išskaityti mokėjimą, tik jeigu priešpriešinis reikalavimas buvo teisiškai patvirtintas, arba dėl jo mes nepateikėme prieštaravimo ar jį pripažinome. Be to, klientai turi teisę iškaityti lėšas tik jeigu jų priešpriešinis reikalavimas yra pagrįstas tais pačiais sutartiniais santykiais.

4.2.4.2. Jeigu klientas neįvykdo kokios nors savo mokėjimo prievolės, visi esami mokėjimo reikalavimai pagal tuos pačius teisinius santykius tampa nedelsiant vykdytini.

4.2.5. Mokėjimų mokesčiai

4.2.5.1. Į bendrą internetinėje parduotuvėje nurodytą kainą yra įskaityti mokėjimų mokesčiai, kuriuos trečiosios šalies paslaugų teikėjai taiko Jums naudojantis pasirinktu mokėjimo metodu, ir kuriuos Jūs turite sumokėti, taip pat įstatymais nustatyti pardavimo mokesčiai.

4.2.5.2. Klientams, pasirinkusiems mokėjimo būdą, kuriam taikomi mokesčiai, taikomas mokėjimo mokestis, be to, pardavimo mokestis (PVM), atitinkantis viso pirkimo krepšelio procentinę vertę. Kiekvienoje šalyje yra bent vienas nemokamas ir bendras mokėjimo būdas.

4.3.Čekių išpirkimas:

4.3.1. Užsakant kelionę gali būti išpirktas ne daugiau nei vienas čekis. Čekius galima išpirkti tik internetu arba per mūsų partneres agentūras.

Piniginę vertę turinčiais čekiais, vadinamais „kredito čekiais“, gali būti išpirkta visa krepšelio vertė.

Nuolaidos čekiai, turintys procentinę vertę, arba čekiai nemokamai kelionei gali būti panaudoti išpirkti tik bilieto kainą. Šio tipo čekių negalima panaudoti sumokėti už papildomas paslaugas (pvz., paslaugų mokesčiai, papildomi mokesčiai už dviračius ar bagažą).

4.3.2. Pagal rinkodaros programą „FlixMobility“ vykdant čekių kampanijas vienas asmuo gali įsigyti ir naudoti ne daugiau nei tris čekius. Jeigu asmuo išperka daugiau nei tris čekius, įsigytus iš vienos čekių kampanijos, „FlixMobility“ gali atšaukti visus užsakymus, viršijančius pirmuosius tris bilietus. Šios taisyklės gali būti nuspręsta nesilaikyti specialių pardavimo akcijų metu.

4.3.3. Rinkodaros kampanijos metu išduoti arba kaip geros valios gestas padovanoti čekiai nustoja galioti baigus pirmąjį registravimo procesą.

4.3.4. Čekių naudoti komerciniais tikslais ir ypač jų perparduoti, neleidžiama; tokiu atveju „FlixMobility“ taiko nuobaudas blokuodama bilietus ir (arba) teikdama pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

4.3.5. Neišnaudota čekio vertė negali būti išmokama.

4.3.6. Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su dovanų čekių pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „FlixMobility“ pasilieka teisę uždaryti atitinkamo kliento paskyrą ir (arba) pareikalauti kliento naudoti alternatyvų mokėjimo metodą ir (arba) sustabdyti čekio galiojimą. Tokiu atveju čekis negali būti nei patvirtintas, nei išpirktas.

4.3.7. Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su dovanų čekių pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „FlixMobility“ pasilieka teisę anuliuoti visus ar dalį išperkant čekį įsigytus bilietus.

4.4. „Interflix“ čekių išpirkimas

4.4.1. Teikiant užsakymą gali būti išpirktas ne daugiau kaip vienas čekio kodas. Čekių kodai automatiškai aktyvuojami per 48 val. ir čekiai gali būti išpirkti interntu arba mūsų partnerėse agentūrose.

4.4.2. Čekiai turi būti išpirkti per tris mėnesius.

4.4.3. Galima užsisakyti tik tiesioginę jungiamąją paslaugą, išskyrus kelionę pirmyn ir kelionę atgal. Išvykimo vieta nebūtinai turi būti ta pati, kaip kelionės tikslo vieta.

4.4.4. Čekiai yra asmeniniai ir neperleidžiami.

4.4.5. Užsakymus galima pakeisti tik per mūsų klientų aptarnavimo skyrius. Atšaukti užsakymų neleidžiama.

4.4.6. Čekių neleidžiama naudoti komerciniais tikslais, ir ypač perparduoti čekių kodus, už šio draudimo pažeidimą „FlixMobility“ taiko nuobaudas blokuodama bilietus ir (arba) teikdama pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

4.4.7. Neišnaudota čekio vertė negali būti išmokama.

4.4.8. Kiekviena kelionė, užsakyta išperkant čekį, yra tvarkoma atskirai ir yra atskiriama nuo kitų kelionių.

4.4.9 Keleivis turi teisę nutraukti pirkimo sutartį, apie tai pranešęs prieš 14 dienų. Pranešimas apie sutarties nutraukimą teikiamas teksto forma.

4.5. Kainų kampanijos

4.5.1. Pagal rinkodaros programą „FlixMobility GmbH“ vykdant kainų kampanijas vienas asmuo gali nusipirkti ne daugiau kaip tris sumažintos kainos bilietus. Pagal tą pačią kainų kampaniją vienas asmuo gali nusipirkti tik tris bilietus, priešingu atveju „FlixMobility GmbH“ gali anuliuoti visus vėlesnius užsakymus. Ši taisyklė gali būti netaikoma per specialias pardavimo skatinimo akcijas.

4.5.2. Bilietų neleidžiama naudoti komerciniais tikslais, ir ypač perparduoti čekių kodus, už šio draudimo pažeidimą „FlixMobility GmbH“ taiko nuobaudas sustabdydama bilietų galiojimą ir (arba) teikdama pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

4.5.3.Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su bilietų pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „FlixMobility“ pasilieka teisę uždaryti atitinkamo kliento paskyrą ir (arba) pareikalauti kliento naudoti alternatyvų mokėjimo metodą ir (arba) anuliuoti bilietus. „FlixMobility GmbH“ netenkins jokių reikalavimų tvirtinti arba išpirkti tokius bilietus.

4.5.4. Jeigu vykdoma apgaulė, bandoma sukčiauti ar įtariama bet kokia neteisėta su bilietų pirkimu, išpirkimu ar pardavimu susijusi veikla, „FlixMobility GmbH“ pasilieka teisę anuliuoti visus ar dalį nupirktų bilietų.

4.5.5. Akcijos metu nupirkti bilietai, kurių kaina gali pasikeisti akcijai pasibaigus, turi būti perkami už visą kelionės arba biliete išspausdintą dieną galiojusią kainą.

5. Atšaukimas ir pakartotinis užsakymas

5.1. Pakartotinis užsakymas gali būti teikiamas tik pirmiausiai atšaukus užsakytąją kelionę. Kelionę galima užsakyti arba prieš išvykstant į kelionę pagal 5.2 arba 5.5 punktą, arba nepanaudojus bilieto pagal 5.6 punktą. Vairuotojai negali už Jus pakeisti ar atšaukti užsakymo.

5.2. Atšaukti užsakymą galima tik per „FlixMobility“ svetaines arba partneres agentūras, „FlixCompanies“ bilietų pardavimo punktus likus ne mažiau nei 15 (penkiolika) minučių iki numatyto išvykimo laiko. Kelionė į abi puses laikoma vienu užsakymu.

5.3. Atšaukus užsakymą išduodamas atšaukimo čekis. Atšaukimo čekis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išdavimo datos ir suteikia keleiviui teisę per tą laikotarpį teikti naują čekio vertės užsakymą. Jeigu naujo užsakymo kaina didesnė nei čekio vertė, keleivis turės sumokėti skirtumą. Jeigu užsakymo kaina yra mažesnė nei čekio vertė, skirtumas įskaitomas į čekio vertę ir gali būti panaudotas kitam užsakymui. Nuo šio punkto nuostatų galima nukrypti per ribotą laiką galiojančias pardavimo skatinimo akcijas. Išsamesnės informacijos galima rasti žiniatinklio portalo pardavimo skatinimo sąlygose.

5.4. Atšaukimo mokestis bus taikomas kiekvienai atšauktai kelionei ir kiekvienam keleiviui. Išduodamo atšaukimo čekio vertė bus lygi bilieto kainai atėmus su atšaukimu susijusias išlaidas. Pakeitus keleivio vardą turi būti sumokėtas kainos skirtumas, jeigu per tą laiką bilieto kaina išaugo. Telefono numeris gali būti pakeistas nemokamai.

5.5. Jeigu grąžinimo čekis naudojamas užsakymui, naujajai kelionei taikomos tos pačios atšaukimo sąlygos.

5.6. Jeigu kelionės, kurios vežėjai yra „FlixCompanies“, bilietas yra kelionei nepanaudojamas, pateikus bilietą grąžinama bilieto kaina atėmus kiekvienai kelionei ir keleiviui apskaičiuotą tvarkymo mokestį, nebent keleivis gali įrodyti, kad jis patyrė mažesnės vertės nuostolius. Įrodinėjimo dėl bilieto nepanaudojimo našta tenka keleiviui. Bilietas išduodamas kiekvienam asmeniui ir kiekvienai kelionei. Jungtys su pervežimais (sujungimai) laikomi viena kelione. Prašymas gali būti pateiktas neformaliai per 3 mėnesius. Prašymas turi būti nusiųstas „FlixMobility“ arba „FlixBus DACH“, pašto adresas FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639, Miunchenas, arba „FlixBus DACH GmbH“, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlynas. Jeigu vežėjas yra „FlixMobility GmbH“ arba „FlixBus DACH GmbH“ ir jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau nei praėjus vienai savaitei nuo bilieto galiojimo pabaigos, tvarkymo mokestis bus sumažinamas iki 2 EUR (arba ekvivalento atitinkama valiuta) už kiekvieną keleivį ir kelionę, pridedant visus banko pavedimo mokesčius. Todėl tvarkymo mokesčio suma nustatoma pagal prašymo pateikimo laiką po išvykimo. 5.6 punktas netaikomas „FlixTrain GmbH“ išduotiems bilietams.

5.7. Pirmiau nurodytosios nuostatos dėl tvarkymo mokesčių, atšaukimo mokesčių ar bet kokių kitų mokesčių netaikomos, jeigu bilieto kainą prašoma grąžinti dėl priežasčių, už kurias atsakingas „FlixMobility GmbH“ arba „FlixCompanies“. Atėmus tvarkymo mokestį ar bet kokį pervedimo mokestį bilieto kaina pervedama tik į kliento teikiant užsakymą nurodytą sąskaitą, arba į kredito kortelės sąskaitą, jeigu už bilietą buvo sumokėta kredito kortele.

6. Jurisdikcijos vieta

Registruotųjų pardavėjų, fizinių ir juridinių asmenų, kurie neturi bendrosios jurisdikcijos vietos Vokietijoje, taip pat fizinių asmenų, kurie sudarė sutartį dėl vežimo po to, kai jie persikėlė ar įsikūrė užsienyje, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta skundo pateikimo metu yra nežinoma, jurisdikcijos vieta yra Miunchenas.

7. Atskirų nuostatų negaliojimas

Jeigu atskiros šių Bendrųjų vežimo sąlygų nuostatos būtų ar taptų visai ar iš dalies negaliojančios ar niekinės, tai iš esmės nedaro poveikio vežimo sutarties kaip visumos veiksmingumui.

 

II. Nukrypimai konkrečių šalių atveju

1.  Švedija

 • Dėl 4.1 punkto: Švedijoje transporto priemonėje galima mokėti tik mokėjimo kortele („MasterCard“, „Visa“, „American Express“, „Maestro“, „Visa Electron“, „Pay V“, „JCB“, „Diners Club“, „China Union Pay“). Be to, Švedijoje bilietą galima nusipirkti iš autobuso vairuotojo naudojant mobilųjų telefoną, NFC grindžiamas mokėjimo sistemas (pavyzdžiui, „Swish“, „Mobile Pay“, „Apple Pay“, „Android Pay“).

2.  Lenkija

 • Dėl 4.1 punkto: Kai jungiamąsias vežimo paslaugas teikia „FlixBus Polska sp. z.o.o.“, autobusuose galima nusipirkti bilietus tik mokant kortele („Visa“, „V Pay“, „MasterCard“, „Maestro JCB“, „Polcard“, „Polcard BIS“, „Diners Club“, „American Express“) ir per BLIK sistemą.
 • dėl 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6 punktų: Šios nuostatos netaikomos „FlixBus Polska sp.z.o.o.“ teikiamoms jungiamosioms vežimo paslaugoms.
 • dėl 5.1 punkto: Kelionės negalima atšaukti paprasčiausiai nepanaudojus bilieto ir vėliau susigrąžinti bilieto kainą, kai jungiamąsias vežimo paslaugas teikia „FlixBus Polska sp.z.o.o.“.
 • dėl 5.4 punkto: „FlixBus Polska sp.z.o.o.“ teikiamoms jungiamosioms vežimo paslaugoms atšaukimo mokestis netaikomas.

3. Čekijos Respublika

 • dėl 5.4 punkto: Už Čekijos kronas įsigytiems bilietams atšaukimo mokestis netaikomas.
 • dėl 6 punkto: Visi galimi ginčai tarp „FlixBus CZ s.r.o.“ ir keleivio perduodami spręsti teismui Čekijos Respublikoje.

4. Rusijos Federacija

 • dėl 6 punkto: Bet kokio galimo teisminio ginčo tarp „LLC FlixBus Rus“ ir keleivio sprendimo jurisdikcijos vieta yra „LLC FlixBus Rus“ veiklos vieta, t.y. Maskvos miestas.

5. Jungtinė Karalystė

 • dėl 5.6 punkto: Bilieto kainos grąžinimo pasibaigus jo galiojimui sąlyga „FlixBus UK Limited“ aptarnaujamose jungtyse netaikoma.

6. Prancūzija

 • dėl 5.6 punkto: Bilieto kainos grąžinimo pasibaigus jo galiojimui sąlyga „FlixBus France S.A.R.L.“ aptarnaujamose jungtyse Prancūzijoje netaikoma.

7. Portugalija

 • dėl 5.6 punkto: Bilieto kainos grąžinimo pasibaigus jo galiojimui sąlyga „FlixBus Portugal Unipessoal LDA.“ aptarnaujamose jungtyse Portugalijoje netaikoma.

8. Ukraine

 • Re 6: The place of jurisdiction for any potential litigation between LLC FlixBus-Ukraine and a passenger, a citizen of Ukraine, shall be the location defined under jurisdiction provided by the effective legislation of Ukraine.

9. Estija

 • dėl 4.1 punkto: FlixBus Estonia OÜ vykdomų maršrutų transporto priemonėse atsiskaityti galima tik kortele.
 • dėl 6 punkto: Bet koks potencialus teisminis ginčas tarp FlixBus Estonia OÜ ir keleivio nagrinėjamas Estijos Respublikos teisme. 

10. Latvija 

 • dėl 6 punkto: Bet kokio potencialaus ginčo tarp SIA FlixBus Latvia ir keleivio sprendimas priklauso Latvijos Respublikos teismų jurisdikcijai. 

11. Lietuva

 • dėl 6 punkto: Keleivių vežimui, kurį vykdo UAB „FlixBus Lithuania“, taikoma Lietuvos teisė. Bet koks potencialus teisminis ginčas tarp UAB „FlixBus Lithuania“ ir keleivio turi būti nagrinėjamas Lietuvos teisme.