Ar įmanoma kelionė autobusu neteršiant aplinkos anglies dvideginiu?

Ekologiškos kelionės su FlixBus

Kaip tai veikia?

Rezervuojant bilietus internetinėje FlixBus bilietų parduotuvėje, tereikia pasirinkti norimą maršrutą Europoje ir pažymėti laukelį CO2 kompensavimas.  CO2 emisijos tavo kelionės metu yra apskaičiuojamos pagal kelionės trukmę ir atstumą. Apskaičiuota suma automatiškai pridedama prie bilieto kainos. Žala aplinkai yra ženkliai mažesnė. Pavyzdžiui, panaudojama 1–3 % pradinės bilieto kainos. Paaukota suma bus investuojama į sertifikuotus klimato apsaugos projektus, vykdomus pagal tarptautinius aplinkosaugos standartus.

Būk žalias! Padėk aplinkai...

FlixBus autobusai suvartoja gerokai mažiau degalų ir į aplinką išskiria labai mažai išmetamųjų dujų. Be abejo, sunku važiuoti visai neišskiriant CO2 , net jei tai ir aplinkai draugiškas autobusas. Todėl mes bendradarbiaujame su atmosfair, ir siūlome keleiviams galimybę sumažinti poveikį aplinkai dar užsakant kelionę FlixBus autobusu. Pasinaudoję emisijos mažinimo programų schema galite savanoriškai prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo atliekant užsakymą – sumokėtos lėšos investuojamos į sertifikuotus klimato apsaugos projektus, kuriuos vykdant mažinamas  CO2 emisijos poveikis.

Štai kaip anglies emisijos mažinimo įmokos bus panaudotos 2018 m.

2018 m. FlixBus aplinkosaugai surinktos lėšos bus skirtos finansuoti atmosfair Jungtinių Tautų akredituotą Gold Standard mažiau energijos sunaudojančių krosnių projektą Ruandoje. Šios efektyvios krosnys leidžia kaimo vietovių gyventojams Ruandoje sunaudoti apie 80 % kartus mažiau medienos negu tradiciniai šildantys židiniai. Šitaip projektas padeda išsaugoti vietinius miškus, paskutinius pasaulyje kalnų gorilų arealus, ir prisidėti prie pasaulinės klimato apsaugos. Be to, projektas remia darnų vystymąsi Ruandoje – šalyje, kuri pagal socialinį ir ekonominį statusą patenka tarp mažiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių. Šis projektas taip prisideda prie vietinių gyventojų iniciatyvų, pavyzdžiui:

  • Subsidijuojama kiekviena projekto Save80 viryklė vietinėms šeimoms
  • Geresnė gyvenimo kokybė dėl sumažėjusių sąnaudų ir laiko malkoms įsigyti
  • Sveikatos tyrimų duomenimis, pagerėjusi žmonių plaučių funkcija
Vėjo jėgainės klimato apsaugai

Štai kaip buvo panaudotos įmokos už anglies dvideginio emisijų kompensavimą 2016 metais

Indėliais į klimato apsaugą 2016 metais buvo paremtas vėjo jėgainių projektas Arubos saloje Karibuose. Tai apėmė vėjo jėgainių, kaip alternatyvaus ir tvaraus energijos šaltinio, statybą ir priežiūrą. Vėjo jėgainių parkas saloje – svarbus pradinis projektas įgyvendinant regioninę atsinaujinančios energijos politiką visame Karibų jūros regione. Investicijos į vėjo jėgaines pagerino šalies energijos tiekimo saugumą, prisidėjo prie pasaulinės klimato apsaugos ir paskatino tvarios energijos gavybos plėtrą. Be klimato apsaugos, projektas įnešė svarų indėlį į vietos gyventojų iniciatyvas:

  • Didesnė nepriklausomybė nuo užsienio energijos šaltinių sustiprino regiono galimybes apsirūpinti energija
  • Vietos ekonomikos stiprinimas sukuriant naujas darbo vietas sistemų statybai, eksploatavimui ir priežiūrai
  • Regioninės infrastruktūros skatinimas įgyvendinant vėjo jėgainių projektą
  • Vietos oro kokybės gerinimas panaikinus kenksmingas medžiagas, kurios anksčiau buvo išskiriamos išgaunant energiją iš iškastinių šaltinių