„Flix“ tvarumas

Mūsų tvarumo vizija

 

„Mes siūlome tvarias ir prieinamas keliones kiekvienam.“


Tvarumą akcentuojame nuo pirmosios dienos, kai mūsų autobusai išriedėjo į kelią. Savo tikslo siekiame atkakliau, nei bet kada anksčiau, kad galėtume pasiūlyti tvarias ir prieinamas keliones kiekvienam ir padėtume pažinti pasaulį. „Flix“ tvarumas – tai siekis užtikrinti gerą ekologijos, ekonomikos ir visuomenės pusiausvyrą ir kurti bendras vertybes mūsų suinteresuotosioms šalims. Mes įsipareigojame siūlyti saugų ir tvarų mobilumą iš kartos į kartą, garantuodami aukštą verslo etiką ir integralumą, taip prisidėdami prie teigiamo poveikio mūsų planetai, žmonėms ir visuomenei.

Mūsų tvarumo strategija pagrįsta aplinkos, socialinių ir valdymo (angl. Environmental, Social and Governance – ESG) kriterijų integracija. Čia apibrėžėme mūsų pagrindinius strateginius akcentus, tokius kaip planeta, žmonės, kelionės, bei viso to pagrindą – mūsų valdymą.

Planetos apsauga

„Flix“, kaip pasaulinė kelionių technologijų tiekėja, siūlanti prieinamas, įperkamas ir įvairias keliones, prisiima atsakomybę saugoti planetą ir būti pavyzdžiu kitiems. Kartu su savo partneriais nustatome aukštus aplinkosaugos standartus ir peržengiame alternatyvių mobilumo technologijų ribas, jau šiandien siūlydami tvaresnes kolektyvines alternatyvas individualiam asmeniniam automobiliui.

Vien tik pasirinkdami „Flix“ paslaugas, keleiviai 2023 metais būtų galėję išvengti 1,1 milijonų tonų CO2.

>> Atsisiųsti išvengtų emisijų ataskaitų kriterijus

Mūsų misija

 • Užtikrinti aukštus „FlixBus“ ir „FlixTrain“ transporto parkų aplinkosaugos standartus.
 • Skatinti tvarų keliavimą pasitelkiant alternatyvias judumo ir degalų technologijas.
 • Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir vykdyti veiklą taikant tvarią praktiką biuruose, viešuosiuose pirkimuose ir kelionių politikoje.

Rūpinimasis žmonėmis

Kolektyviniame transporte sauga yra labai svarbi visiems – klientams, darbuotojams ir įguloms. Be to, vienas iš didžiausių mūsų laikų iššūkių – skatinti lygią, įvairialypę ir įtraukią visuomenę. Kartu su partneriais vertybių grandinėje keliame kelių eismo saugos ir socialinių standartų kartelę mobilumo sektoriuje, kad sukurtume saugią, lygiavertę, įvairialypę ir įtraukią aplinką darbo vietoje ir platesnėje visuomenėje

Mūsų misija

 • Teikti pirmenybę klientų, darbuotojų ir įgulų saugumui. Daugiau informacijos apie saugumą mūsų autobusuose rasite čia.
 • Užtikrinti teisingą atlygį ir tinkamas darbo sąlygas darbuotojams ir įguloms.
 • Skatinti įvairovę, lygybę ir įtrauktį (angl. Diversity, Equality and Inclusion – DEI) įmonės kultūroje ir vertybėse.
 • Būti atsakinga įmone ir daryti teigiamą socialinį poveikį pasitelkiant strategines NVO partnerystes.

Įgalinimas keliauti

Kelionės yra svarbus lūžio taškas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama keliems aspektams. Paprastai klimato apsaugos priemonės duoda rezultatus ateityje, o mūsų įsipareigojimas sujungti žmones visame pasaulyje siūlant prieinamas ir įperkamas keliones gerina kasdienį klientų gyvenimą. Kartu su partneriais formuojame sektoriaus ateitį pasitelkdami inovacijas ir partnerystę visoje pramonės srityje.

Mūsų misija

 • Teikti prieinamas, įperkamas ir įvairias kelionių galimybes, kad būtų galima sujungti bendruomenes ir regionus.
 • Siekti neutralaus anglies dioksido tikslo, išbandant įvairius sprendimus, kurie jau dabar mažina poveikį aplinkai, kol dar trūksta nulinės emisijos technologijų ilgiems atstumams įveikti.
 • Kurti suinteresuotųjų šalių partnerystes, kad mūsų partnerių parkuose būtų diegiamos alternatyvios judumo ir degalų technologijos, keičiančios tolimojo susisiekimo autobusų rinka.

Pagrindas – tvirtas valdymas

Pagrindinė mūsų vertybė – būti pavyzdžiu kitiems. Mes manome, kad tvirtas valdymas „Flix“ įmonėje ir vertybių grandinėje yra pagrindas mūsų trims strateginiams akcentams: žmonėms, planetai ir kelionėms. Įsteigėme valdybos lygmens Tvarumo iniciatyvinį komitetą, kuris rūpinasi veiklos tvarumo priežiūra. Komitetui pirmininkauja generalinis direktorius, o vadovybė atlieka verslo ambasadorių vaidmenį įvairiuose padaliniuose, taip užtikrinant tvarumo tikslų ir veiksmų integravimą mūsų verslo praktikoje. Nustatėme kelias valdymo ir verslo etikos politikos kryptis, tokias kaip duomenų apsauga, darbuotojų elgesio kodeksas, verslo partnerių elgesio kodeksas. 

Mūsų misija

 • Laikytis aukštų verslo etikos standartų ir teisės aktų reikalavimų.
 • Laikytis tarptautinių žmogaus teisių ir darbo įstatymų.
 • Stiprinti atsakingą vertybių grandinės valdymą ir integruoti aukštus aplinkosaugos ir socialinius standartus.
 • Užtikrinti kibernetinį saugumą ir duomenų apsaugą.

Dvigubo reikšmingumo matrica

Vadovaudamiesi GRI sistema, 2022 m. kartu su vidaus ir išorės suinteresuotomis šalimis atlikome dvigubo reikšmingumo analizę, kad nustatytume svarbiausias mūsų tvarumo temas. To rezultatas – 14 svarbių temų, kurios turi didelį poveikį ilgalaikei įmonės sėkmei, taip pat aplinkai, ekonomikai ir visuomenei.