Užsakymų tvarkymas

Atšaukimas

Nebenoriu vykti į užsakytą kelionę. Iki kada galiu atšaukti savo užsakymą?

Užsakymą galima atšaukti likus ne mažiau nei 15 minučių iki išvykimo.

Ar taikomas atšaukimo mokestis?

Kelionės atšaukimas likus 30 dienų iki išvykimo datos yra nemokamas. Vėliau galime taikyti atšaukimo mokestį. Atšaukus užsakymą bus sugeneruotas čekis. Čekis galios 12 mėnesių ir jo vertė bus lygi užsakymo sumai atėmus iš jo atšaukimo mokestį, jei toks buvo taikomas.

Pakeitimai

Galima keisti šią užsakymo informaciją:

  • Kelionės laiką ar atvykimo vietą*
  • Keleivio vardą
  • Telefono numerį
  • Papildomas bagažas
  • Specialusis bagažas

* Jei pageidaujama keisti išvykimo laiką arba atvykimo vietą, pirmiausia reikia atšaukti pageidaujamos keisti kelionės dalį. Tada gaunamas čekis, kurio suma lygi bilieto kainai atėmus visus taikomus atšaukimo mokesčius. Su šiuo čekiu galima užsakyti naują kelionę (čekio numerį reikia įvesti į čekio laukelį ir paspausti „Apmokėti“). Čekis galioja 12 mėnesių.

Iki kada galiu pakeisti užsakymą?

Pakeitimus galima daryti likus ne mažiau nei 15 minučių iki išvykimo.

Ar taikomas užsakymo keitimo mokestis?

Nedideles rašybos klaidas galite ištaisyti nemokamai.* Taip pat galite keisti keleivio vardą. Tai paprastai yra nemokama. Jei kelionė bus brangesnė nei pirminio užsakymo dieną, turėsite sumokėti skirtumą tarp užsakyto ir naujo bilieto kainos.

Išvykimo laiko arba kelionės tikslo pakeitimams galioja atšaukimo taisyklės. Jei pakeičiate kelionę likus mažiau nei 30 dienų iki išvykimo datos, iš čekio vertės išskaičiuojamas atšaukimo mokestis.

Jei pageidaujama užsakyti papildomą arba specialų bagažą po bilieto įsigijimo, bus taikomas mokestis. Galima pridėti vieną papildomą ir specialų bagažą vienam asmeniui.

*Rašybos klaidos, kurioms ištaisyti gali reikėti daugiau laiko, gali būti palaikytos vardo bei pavardės keitimu ir bus taikomi atitinkami mokesčiai.

Kur galiu atšaukti arba pakeisti užsakymą?